Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
1
1 участник има този албум
ВАА 1844
1975, дата на запис: 1975
melodist / 2017-03-28 17:26:10 / Редакция № 8: 2022-06-29 00:52:29
Изображение
Страна А
Земята е техният път (Ал. Йосифов; текст Д. Дамянов; аранжимент Ст. Рибаров) - изпълнява Българска хорова капела "Светослав Обретенов"; съпровожда Симфоничен оркестър при Комитета за телевизия и радио, диригент Л. Митрополитски (3.00)
Романтика / Н. Вапцаров. Баладично пътуване / М. Минчев. Отплуване / И. Пейчев. Шофьор / Н. Боздуганов. Романтика / М. Шопкин. Посвещение / Д. Дамянов. Посока / Г. Константинов. Релси / М. Шопкин (21.20)

Страна Б
Приказка за капитана / Ем. Симеонов. В самолета / Г. Евдокиев. Шофьорска песен / Я. Урумов. Разсичани от релси и посоки / М. Минчев. Импресия / М. Минчев. Машинист / М. Минчев. Очакване / И. Давидков. Мъжка заръка / М. Минчев. Капитан / В. Ханчев. И всяка нощ сънувам камиони / Д. Дамянов. Разстояния / М. Шопкин (18.00)

Изпълняват Йорданка Кузманова, Стойно Добрев, Димитър Стефанов
melodist / 2017-03-28 17:26:17 / Редакция № 3: 2022-05-07 00:14:47
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка