Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
3
3 участника имат този албум
ВТА 1943
1976, дата на запис: 1976
melodist / 2017-03-28 21:26:20 / Редакция № 5: 2022-06-14 19:00:11
Изображение
I страна
КАКВО НЕ ТИ ДОСТИГА / М. Щерев, Ст. Банков — 4.40
СИНЕВА / Ал. Йосифов, П. Матев — 3.10
СОНЯ / М. Щерев, Д. Керелезов — 3.50
ИЗ ФИЛМА "ОСЪДЕНИ ДУШИ" / М. Щерев — 2.15
СЛАДКА И ГОРЧИВА / М. Щерев, Иля Велчев — 2.25
ДЕТСТВО / Ал. Йосифов, П. Матев — 3.00

II страна
ВЪРТЕЛЕЖКА / М. Щерев, Иля Велчев — 4.00
ЗАЛЕЗ / М. Щерев, Ст. Банков — 5.05
СТАРИТЕ ГРАДОВЕ / М. Щерев, Д. Керелезов — 4.35
ДИАНА И ЛОВЕЦЪТ / М. Щерев — 4.00
ПО НЕБЕТО НА ГРАДА / Ат. Косев, Б. Гудев — 2.30
СЕЗОНИ / Ив. Калчинов, Ст. Банков — 2.30

Аранжименти М. Щерев
Художник Огнян Фунев
melodist / 2017-03-28 21:26:38 / Редакция № 4: 2022-06-14 19:03:40
Изображение
bobi124 / 2017-09-10 18:06:21
Изображение
bobi124 / 2017-09-10 18:06:48
Изображение
melodist / 2019-06-03 23:45:49
Изображение
melodist / 2019-06-03 23:45:58
Изображение
ДИАНА ЭКСПРЕСС
I
1. Чего тебе не хватает (М. Щерева, Ст. Банкова)
2. Синева (Ал. Йосифова, П. Матева)
3. Соня (М. Щерева, Д. Керелезова)
4. Из фильма „Осужденные души“ (М. Щерева)
5. Сладкая и горькая (М. Щерева, Иля Вельчева)
6. Детство (Ал. Йосифова, П. Матева)
В аранжировке М. Щерева

II
1. Карусель (М. Щерева, Иля Велчева)
2. Закат (М. Щерева, Ст. Банкова)
3. Старые города (М. Щерева, Д. Керелезова)
4. Диана и охотник (М. Щерева)
5. По городском небе (Ат. Косева, Б. Гудева)
6. Сезоны (Ив. Кальчинова, Ст. Банкова)
В аранжировке М. Щерева
melodist / 2022-06-10 22:04:36 / Редакция № 1: 2022-06-14 19:05:35
Изображение
melodist / 2022-06-10 22:04:44
Изображение
Andrey L. / 2018-05-12 00:12:49 / Редакция № 1: 2018-05-14 22:45:00
Изображение
Andrey L. / 2018-05-12 00:13:16 / Редакция № 1: 2018-05-14 22:44:28
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка