Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
4
4 участника имат този албум
ВТК 3122
1974, дата на запис: 1974
melodist / 2017-03-31 21:09:51 / Редакция № 5: 2022-06-18 17:10:55
Изображение
I
Колко хубав свят (Т. Русев, Д. Дамянов, Т. Русев) — 3.10

II
Земята е техния път (Т. Русев, Д. Дамянов, М. Ваклинов) — 3.25

Съпровожда естраден оркестър, диригент Тончо Русев
melodist / 2017-03-31 21:10:22 / Редакция № 3: 2022-06-18 17:12:11
Изображение
melodist / 2017-03-31 21:10:55 / Редакция № 1: 2017-03-31 21:11:07
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка