Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
3
3 участника имат този албум
5659
melodist / 2017-04-08 13:06:29 / Редакция № 4: 2017-06-20 12:20:05
Изображение
МАЙДА СЕПЕ изпълнява забавна и танцова музика
А
Бенжо (***) — 1.45
Дърво (Моимир Сепе) — 2.45

Б
Мой Петър (***) — 2.20
Тази вечер (Джон Карло) — 2.40

Съпровожда естраден оркестър „БАЛКАНТОН“, дир. Д. Ганев
melodist / 2017-04-08 13:06:36 / Редакция № 4: 2022-06-26 18:20:01
Изображение
Майда Сепе с орк. "Балкантон" исполняет танцевальную музыку, дир. Д. Ганев

А
1. Бенджо
2. Дерево (Моимира Сепе)

Б
1. Мой Петр
2. Сегодня вечером (Джонс Карло)
melodist / 2017-04-08 13:07:00 / Редакция № 2: 2022-06-26 18:20:20
Изображение
melodist / 2017-04-08 13:07:10
Изображение
MAIDA SEPPE SINGS
A
1. Banjo
2. A Tree (Moimir Seppe)

B
1. My Peter
2. This Evening (John Carlo)

Balkanton Orchestra, Conductor D. Ganev
melodist / 2020-09-13 19:32:54 / Редакция № 1: 2022-06-26 18:22:06
Изображение
melodist / 2020-09-13 19:33:02
Изображение
elindikov@abv.bg / 2022-02-09 13:59:32 / Редакция № 1: 2022-02-10 12:49:51
Изображение
elindikov@abv.bg / 2022-02-09 13:57:54 / Редакция № 3: 2022-02-10 12:49:15
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка