Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
2
2 участника имат този албум
5667
melodist / 2017-04-08 13:16:22 / Редакция № 7: 2022-06-26 18:29:56
Изображение
А
1. Вчера срещнах моята майка — 4.10
2. Една сълза на лицето — 2.50

Б
1. Мама (Биксио) — 2.20
2. Шестнадесет години (м. и т. Нунцион Галло) — 2.50

Съпр. орк. "Балкантон", дир. Д. Ганев
melodist / 2017-04-08 13:16:33 / Редакция № 5: 2022-06-26 18:28:09
Изображение
Исполнения Нунцио Галло с оркестром "Балкантон", дир. Д. Ганев

А
1. Я встретил вчера свою мать
2. Слезинка на лице

Б
1. Мама (Биксио),
2. Шестнадцать лет (муз. и сл. Нунцио Галло)
melodist / 2020-08-30 17:10:23 / Редакция № 1: 2022-06-26 18:29:31
Изображение
melodist / 2020-08-30 17:10:30
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка