Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
1
1 участник има този албум
5672
melodist / 2017-04-08 13:21:40 / Редакция № 1: 2017-06-20 12:22:03
Изображение
А
Катунари (т. Пенчо Славейков) изп. Г. Рафаилов с орк., дир. Хр. Тодоров (3.40)
Нямам мило, нямам драго (т. Петко Р. Славейков) изп. АПБРТ, дир. М. Милков (2.45)

Б
Възпоменание (м. М. Тодоров, т. П. Р. Славейков) изп. Г. Рафаилов и Г. Кузманов с орк., дир. Хр. Тодоров (4.00)
На нощта си ясен месец (т. П. Р. Славейков) изп. дамски хор при АПБРТ с орк., дир. М. Милков (1.50)
melodist / 2017-04-08 13:24:11 / Редакция № 1: 2022-06-26 18:33:11
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка