Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
1
1 участник има този албум
ВАА 804-808 (5 плочи)
дата на запис: издание 1980 г.
melodist / 2017-03-23 23:15:18 / Редакция № 6: 2018-07-23 18:20:02
Изображение
ВАА 804:
Народни песни : Що ми е мило и драго, Яна жали девет братя жетвари, Два са бора ред по редом расли, У Недини слънце грее, Струна невеста, Крали Марко освобождава три синджира роби, Даваш ли, даваш балканджи Йово, Гората и Индже войвода, Хайдушка смърт / Изпълнява Л. Вълканова ; Адр. Андреева ; П. Дончев ; Ив. Джамбазов ; Г. Кишкилов.

Хайдути ; Пристанала / Христо Ботев. Зелената кесия / Ив. Вазов. Изп. Ст. Стефанов, Л. Вълкова, Г. Кишкилов и П. Дончев
melodist / 2018-03-10 17:19:02
Изображение
melodist / 2018-03-10 17:19:10
Изображение
ВАА 805
Радини вълнения ; Русия / Иван Вазов
Изп. Л. Вълкова, М. Русалиева, Адр. Андреева, П. Дончев, Ст. Стефанов, Г. Кишкилов и Ив. Джамбазов

Иде ли / Иван Вазов.
Секира и търнокоп ; Бухал и светулка ; Орел и охлюв / Стоян Михайловски.
Изп. Адр Андреева, Ив. Джамбазов и Ст. Стефанов
georgiyordanov2004@abv.bg / 2017-08-18 16:13:26 / Редакция № 2: 2018-03-10 17:22:08
Изображение
melodist / 2017-08-01 19:32:46 / Редакция № 3: 2018-03-10 17:22:14
Изображение
ВАА 806
Пази боже сляпо да прогледне / Алеко Константинов
Изп. М. Русалиева, П. Дончев и Г. Кишкилов

Бай Ганьо / Алеко Константинов.
Закъснялата нива / Елин Пелин
Изп. Ив. Джамбазов, Г. Кишкилов, Адр. Андреева и Л. Вълкова
melodist / 2017-08-01 19:34:17 / Редакция № 2: 2017-08-20 11:49:28
Изображение
georgiyordanov2004@abv.bg / 2017-08-18 16:13:43 / Редакция № 1: 2017-08-20 11:46:00
Изображение
ВАА 807
По жътва / Елин Пелин.
По-малката сестра / Йордан Йовков.
Работникът ; Каменарче / Христо Смирненски.
Огняроинтелигентска ; Песен / Никола Вапцаров.
Изп. Л. Вълкова, Ив. Джамбазов, П. Дончев, М. Русалиева и Ст. Стефанов

Индже / Йордан Йовков.
Изп. Ив. Джамбазов, Адр. Андреева, П. Дончев и Г. Кишкилов
melodist / 2017-08-01 19:35:49 / Редакция № 2: 2017-08-20 11:48:45
Изображение
georgiyordanov2004@abv.bg / 2017-08-18 16:14:18 / Редакция № 1: 2017-08-20 11:45:15
Изображение
ВАА 808
Янко музиканта / Хенри Сенкевич.
Том Сойер / Марк Твен
Изпълнява М. Русалиева, Л. Вълкова, Ив. Джамбазов и Адр. Андреева

Повест за истинския човек / Б. Полевой.
Изп. М. Русалиева, Л. Вълкова и Ив. Джамбазов
melodist / 2017-08-01 19:37:06 / Редакция № 2: 2017-08-20 11:48:01
Изображение
georgiyordanov2004@abv.bg / 2017-08-18 16:15:13 / Редакция № 1: 2017-08-20 11:44:35
Изображение
melodist / 2017-03-23 23:16:20 / Редакция № 5: 2018-03-10 17:22:25
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка