Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
1
1 участник има този албум
ВТА 11474
дата на запис: издание 1985 г.
melodist / 2017-04-29 23:06:57 / Редакция № 2: 2018-07-23 23:21:51
Изображение
Добри познати / Т. Русев; текст Бл. Димитрова; аранжимент К. Цеков. Наистина / Ал. Бръзицов; текст М. Башева. Принц на дъжда М. Щерев; текст Кр. Станишев. Кой си ти? / З. Попова; текст Ж. Кюлджиева; аранжимент Ив. Лечев. Африка / бълг. текст М. Белчев; аранжимент Ив. Лечев. Обич за теб / Н. Андреев; текст Л. Такев. Весел зов / бълг. текст З. Петров; аранжимент Ив. Лечев. Музика в нощта / М. Ваклинов; текст Ст. Банков. От една искра / В. Казасян; текст Ив. Бориславов; аранжимент Ив. Лечев. Луна / Ив. Калчинов; текст Евт. Евтимов; аранжимент Ил. Кънчев. Завинаги / Ат. Бояджиев; текст В. Николаев; аранжимент К. Цеков.
melodist / 2017-04-29 23:07:04 / Редакция № 1: 2018-07-01 23:38:43
Изображение
melodist / 2018-07-01 23:42:14
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка