Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
ВТА 11540
1985, дата на запис: 1985
melodist / 2017-04-30 11:40:22 / Редакция № 6: 2022-06-25 14:42:46
Изображение
Страна А
БЪРЗАШ - НЯМА ВРЕМЕ (Иван Пеев, Живко Колев, Стефан Ангелов) — 2.55
МОЛБА (м. и т. Васил Найденов, Стефан Ангелов) — 3.00
С ДЪХ НА ЛЯТО (Васил Найденов, Живко Колев, Стефан Ангелов) — 2.33
ЕДВА ЛИ ВСИЧКО ПАК ЩЕ СЕ ПОВТОРИ (Иван Пеев, Живко Колев, Константин Цеков) — 4.58
КЛОУНЪТ (Тончо Русев, Живко Колев, Стефан Ангелов) — 3.34
ПОСЛЕДНА ИЗПОВЕД (Александър Йосифов, Павел Матев, Стефан Ангелов) — 3.20

Страна В
СРЕЩА В ШЕСТ (Димитър Ковачев, Живко Колев, Стефан Ангелов) — 2.32
ПОЧТИ ЗАБРАВЕНА ЛЮБОВ (Васил Найденов, Петър Москов, Васил Найденов) — 2.50
СИГУРНО (Найден Андреев, Мая Кулишева, Румен Бояджиев) — 3.15
ХРИСТИНА (Димитър Ковачев, Живко Колев, Стефан Ангелов) — 2.45
СБОГОМ, КАЗАХ (Тончо Русев, Георги Джагаров, Стефан Ангелов) — 3.30
ТЕЛЕФОН (Любомир Дамянов, Георги Захариев, Стефан Ангелов) — 3.00
НАДЕЖДИ (Александър Йосифов, Павел Матев, Стефан Ангелов) — 2.05

Благодаря на всички, които участвуваха в реализирането на тази плоча.
Васил Найденов

Записите са направени в студиото на Балкантон
Тонрежисьори: Деян Тимнев, Васил Стефанов и Ивайло Янев
Тонинженери: Момчил Момчилов и Николай Христов
Тоноператори: Александър Савелиев и Борис Чакъров

Худ. оформление Николай Трандев

касета ВТМС 7138
melodist / 2017-04-30 11:41:33 / Редакция № 8: 2022-05-17 23:29:47
Изображение
melodist / 2017-04-30 11:40:38 / Редакция № 1: 2017-04-30 11:40:50
Изображение
melodist / 2017-04-30 11:41:09 / Редакция № 1: 2017-04-30 11:41:22
Изображение
melodist / 2018-06-09 21:28:59
Изображение
melodist / 2018-06-09 21:29:06
Изображение
melodist / 2018-06-09 21:34:15
Изображение
melodist / 2018-06-09 21:34:23
Изображение
А
1. СПЕШИ - НЕТ ВРЕМЕНИ (Ив. Пеев, Ж. Колев, Ст. Ангелов)
2. МОЛЬБА (м. и т. В. Найденов, Ст. Ангелов)
3. АРОМАТ ЛЕТА (В. Найденов, Ж. Колев, Ст. Ангелов)
4. ЕДВА ЛИ ВСЕ ПОВТОРИТСЯ ВНОВЬ (Ив. Пеев, Ж. Колев, K. Цеков)
5. КЛОУН (Т. Русев, Ж. Колев, Ст. Ангелов)
6. ПОСЛЕДНЯЯ ИСПОВЕДЬ (Ал. Йосифов, П. Матев, Ст. Ангелов)

В
1. ВСТРЕЧА В ШЕСТЬ (Д. Ковачев, Ж. Колев, Ст. Ангелов)
2. ПОЧТИ ЗАБЫТАЯ ЛЮБОВЬ (В. Найденов, П. Москов, В. Найденов)
З. МОЖЕТ БЫТЬ (Н. Андреев, М. Кулишева, Р. Бояджиев)
4. ХРИСТИНА (Д. Ковачев, Ж. Колев, Ст. Ангелов)
5. СКАЗАЛ, ДО СВИДАНЬЯ (Т. Русев, Г. Джагаров, Ст. Ангелов)
6. ТЕЛЕФОН (Л. Дамянов, Г. Захариев, Ст. Ангелов)
7. НАДЕЖДЫ (Ал. Йосифов, П. Матев, Ст. Ангелов)
mvaleryi / 2017-10-17 21:29:35 / Редакция № 1: 2022-05-17 23:35:33
Изображение
mvaleryi / 2017-10-17 21:29:42
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка