Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
1
1 участник има този албум
ВХМ 5680
melodist / 2017-07-23 14:21:24 / Редакция № 3: 2022-06-25 01:23:41
Изображение
Паспорт на трудовата слава (м. Е. Чешмеждиев, т. Йор. Милев) дир. М. Милков
Родина (м. Ас. Карастоянов, т. Г. Струмски) сол. Н. Цончева, дир. М. Милков

Комсомолска песен (м. Г. Минчев, т. Хр. Чернаев) дир. М. Милков
Светла песен (м. Ив. Маринов, т. П. Николов) сол. Хр. Казаков, дир. Др. Ненов

Изп. АМПБРТ
melodist / 2017-07-23 14:22:50 / Редакция № 2: 2020-07-25 23:27:57
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка