Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
5
5 участника имат този албум
ВТА 1381
1973, дата на запис: 7 юни 1972
melodist / 2017-03-25 20:26:56 / Редакция № 5: 2022-06-04 23:21:19
Изображение
I страна
Неонова светлина (Адамо) — 3.25
Нощта (Адамо) — 3.20
Като розите — 3.50
Разрешавате ли, господине (Адамо) — 3.00
Ти — 3.00
Моите ръце — 2.50

II страна
Забравил съм всички слънца, всички цветя заради теб — 3.20
Снегът вали (Адамо)
Небостъргачи — 2.50
Моето малко щастие (Адамо) — 3.45
Моето кино (Адамо) — 4.40

Съпровожда оркестър

Записът е направен по време на фестивала "Златният Орфей '72", Слънчев бряг - 7. VI. 1972 г.
melodist / 2017-03-25 20:27:15 / Редакция № 2: 2022-06-04 23:24:41
Изображение
melodist / 2017-03-26 00:33:11
Изображение
melodist / 2017-03-26 00:33:18
Изображение
Andrey L. / 2017-10-15 19:42:38 / Редакция № 1: 2017-10-16 10:37:37
Изображение
Andrey L. / 2017-10-15 19:42:54 / Редакция № 1: 2017-10-16 10:37:56
Изображение
АДАМО
Рецитал на фестивале "Золотой Орфей '72“
I
1. НЕОНОВЫЙ СВЕТ (Адамо)
2. НОЧЬ (Адамо)
3. КАК РОЗЫ
4. РАЗРЕШАЕТЕ ЛИ, ГОСПОДИН (Адамо)
5. ТЫ ...
6. МОИ РУКИ
Сопр. оркестр

II
1. Я ЗАБЫЛ ВСЕ СОЛНЦА, ВСЕ ЦВЕТЫ РАДИ ТЕБЯ
2. СНЕГ ИДЕТ (Адамо)
3. НЕБОСКРЁБЫ
4. МОЕ МАЛЕНЬКОЕ СЧАСТЬЕ (Адамо)
5. МОЕ КИНО (Адамо)
Сопр. оркестр
melodist / 2017-03-25 20:27:27 / Редакция № 2: 2022-06-04 23:26:57
Изображение
melodist / 2017-03-25 20:27:44 / Редакция № 1: 2017-03-25 20:28:30
Изображение
Andrey L. / 2017-10-15 19:43:10 / Редакция № 1: 2017-10-16 10:47:28
Изображение
Andrey L. / 2017-10-15 19:43:29 / Редакция № 1: 2017-10-16 10:47:44
Изображение
ADAMO
Recital at the Festival “The Golden Orpheus’72”
I
1. Neon Light (Adamo)
2. The Night (Adamo)
3. Like the Roses
4. Would You Allow Me, Sir. . . (Adamo)
5. You ...
6. My Hands
Acc. by an orchestra

II
1. Because of You, I Have Forgotten All Suns, All Flowers
2. It Snows (Adamo)
3. Skyscrapers
4. My Small Happiness (Adamo)
5. My Movie (Adamo)
Acc. by an orchestra
The record has taken down during the Festival "The Golden Orpheus ’72"
melodist / 2018-05-21 23:14:10 / Редакция № 2: 2022-06-04 23:29:41
Изображение
melodist / 2018-05-21 23:14:19 / Редакция № 1: 2018-05-21 23:14:57
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка