Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
4
4 участника имат този албум
ВТА 1383
1973, дата на запис: юни 1972
melodist / 2017-03-25 20:32:08 / Редакция № 5: 2022-06-06 19:50:29
Изображение
I страна
Ако можех да не плача (Берета) — 2.35
Здравей — 2.25
Лятно време (Гершуин) — 4.35
Лучия — 4.20

II страна
Накъде летят чайките — 4.05
Старият Макдоналд — 2.25
Любов, любов — 3.20
Вярвай ми

Съпровожда Естраден оркестър на Комитета за телевизия и радио, диригент Джузепе Мораски

Записът е направен по време на фестивала "Златният Орфей '72", Слънчев бряг, юни 1972 г.
melodist / 2017-03-25 20:32:23 / Редакция № 3: 2022-06-06 19:53:23
Изображение
bobi124 / 2018-02-08 15:26:41
Изображение
bobi124 / 2018-02-08 15:27:25
Изображение
LARA SAINT PAUL. Recital at the Festival “The Golden Orpheus ’72”
I
1. IF I COULDN’T HELP WEEPING (Berretta)
2. HELLO !
3. SUMMERTIME (Gershwin)
4. LUCIA

II
1. WHITHER ARE THE GULLS FLOATING
2. THE OLD MACDONALD
3. LOVE, LOVE
4. DO BELEIVE ME

Acc. EOCTR, cond. Giuseppe Moraski
This record has been taken down at the Festival “The Golden Orpheus ’72”
melodist / 2017-03-26 00:21:04 / Редакция № 1: 2022-06-06 20:19:13
Изображение
melodist / 2017-03-26 00:21:10
Изображение
ЛАРА СЕН ПОЛЬ. Рецитал на фестивале „Золотой Орфей ’72"
I
I. ЕСЛИ БЫ МОГЛА НЕ ПЛАКАТЬ (Берета)
2. ЗДРАВСТВУЙ
3. ЛЕТНЯЯ ПОГОДА (Гершуин)
4. ЛЮЧИЯ
Сопр. ЭОКТР, дир. Джузеппе Мораски

II
1. КУДА ЛЕТЯТ ЧАЙКИ
J. СТАРЫЙ МАКДОНАЛЬД
Я. ЛЮБОВЬ, ЛЮБОВЬ
4. ВЕРЬ МНЕ
Сопр. ЭОКТР, дир. Джузеппе Мораски
melodist / 2017-09-12 00:11:36 / Редакция № 1: 2022-06-06 20:20:25
Изображение
melodist / 2017-09-12 00:11:42
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка