Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
3
3 участника имат този албум
ВТА 1387
1973, дата на запис: 1972
melodist / 2017-03-25 20:46:26 / Редакция № 6: 2022-06-06 20:52:11
Изображение
I страна
1. ПТИЦАТА • Т. Русев (3.55)
Изп. БЕТИ ДОРСИ, САЩ
2. ЖАЖДА • М. Аладжем (2.50)
Изп. МАРКОС. Испания
3. БРОДЯ ПО СВЕТА (3.00)
Изп. ЖОРЖ КОРДА, Унгарня
4. ХОРА, НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ НИ МИГ • В. Райчев (3.10)
Изп. СВЕТЛАНА РЕЗАНОВА, СССР
5. ЧАКАМ ТЕ, МОЯ ЛЮБОВ (3.40)
Изп. МАРКОС, Испания
6. ЗОРНИЦЕ МОЯ • Св. Русинов (3.55)
Изп. ДАГМАР и ЗИГФРИД, ГДР

II страна
1. ЛЕГЕНДА • Н. Андреев (4.00)
Изп. ЕВА МАЗИКОВА, Чехия
2. КЪЩА БЕЗ ТЕБ (4.50)
Изп. БЕТИ ДОРСИ, САЩ
3. УЛИЦИ, ХОРА • Б. Карадимчев (2.50)
Изп. КОРНЕЛ КОНСТАНТИНИУ, Румъния
4. СТАРО ВИНО • Ат. Бояджиев (2.35)
Изп. РАДОЙКА, Югослания
5. ОРФЕЙ И ЕВРИДИКА (3.10)
Изп. ЕВА МАЗИКОВА, Чехия
6. ДОБЪР ВЕЧЕР, ЛЕКА НОЩ • М. Нейкова (3.25)
Изп. ДАЛИБОР БРУУН, Югославия
melodist / 2017-03-25 20:47:22 / Редакция № 4: 2022-06-06 20:53:48
Изображение
ГОСТИ „ЗОЛОТОГО ОРФЕЯ ’72“
I
1. Птица (Т. Русев) - поет Бети Дорси, США
2. Жажда (М. Аладжем) - поет Маркос, Испания
3. Бродят по свету - поет Жорж Корда, Венгрия
4. Люди, не забывайте ни мгновения (В. Райчев) - поет Светлана Резанова, СССР
5. Жду тебя, моя любовь - поет Маркос, Испания
6. Зорька моя (С. Русинов) - поют Дагмар и Зигфрид, ГДР

II
1. Легенда (Н. Андреев) - поет Ева Мазикова, Чехия
2. Дом без тебя - поет Бети Дорси, США
3. Улицы, люди (Б. Карадимчев) - поет Корнэл Константиниу - Румыния
4. Старое вино (А. Бояджиев) - поет Радойка, Югославия
5. Орфей и Эвридика - поет Ева Мазикова, Чехия
6. Добрый вечер, спокойной ночи (М. Нейкова) - поет Далибор Бруун, Югославия
melodist / 2017-09-18 23:14:45 / Редакция № 2: 2022-06-06 20:51:46
Изображение
melodist / 2017-09-18 23:14:52 / Редакция № 1: 2017-09-18 23:15:39
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка