Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
I страна
HACAM-HATAM / б. т. З. Петров (2.50)
ВСИЧКО ЗАПОЧНА ПРЕЗ ЮНИ / б. т. З. Петров (2.55)
ИМЕНА / Я. Миладинов, Р. Ралин (3.05)
ПО ПЪТЯ НАГОРЕ / б. т. Д. Керелезов (2.10)
ЗВЪНИ ЗВЪНЕЦЪТ / Т. Русев, Д. Дамянов (3.25)
ТОВА Е НЕИЗБЕЖНО / В. Казасян, З. Петров (2.50)

II страна
ИГРА НА ДУМИ / Ст. Димитров, Кр. Станишев (2.50)
ВСИЧКО ИЛИ НИЩО / В. Казасян, З. Петров (4.15)
КРЪГОВРАТ / б. т. З. Петров (2.30)
ВСЕ ЕДНО / б. т. Н. Захариева (3.00)
МОЯТА ПЕСЕН / Ал. Йосифов, П. Матев (3.25)
ПИСМА / б. т. Д. Керелезов (3.55)

Аранжименти В. Казасян
Съпр. ЕОКТР. Диригент В. КАЗАСЯН

Худ. оформление — Александър Радославов