Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Страна А
I. БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗКИ:
1. Болен здрав носи (6.00)
2. Златната ябълка (5.25)
3. Неволята (4.25)

Страна В
I. ПРЕДАНИЯ: Инджето и сиромашията (4.15)
II. БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПЕСНИ: Мошне ми са мили бугарските моми; Кой е крив; Янка убива турчина (4.25)
III. ГАТАНКИ (3.25)
IV. ПОСЛОВИЦИ (1.50)
V. БЛАГОСЛОВИИ (1.15)

Консултант М. Добринова; методик Ст. Стефанов; редактор М. Виденова;
Текста четат артистите Кунка Баева,Татяна Лолова, Рая Нанкова, Васил Попов, Хиндо Касимов и Илия Раев