Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
I
След десет години (Т. Палюча, М. Белчев, Р. Бояджиев) — 3.25

II
Да свириш гамата (м. и ар. Р. Бояждиев, К. Цеков, Ал. Бахаров) — 2.30