Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
ВХА 10250
ЛИТУРГИЯ on. 41
а/ След възгласа: "Благословено царство..
6/ След първия антифон
в/ След малкия вход
д/ След прочитане на Апостола
д/ След прочитане на Евангелието
е/ Херувимска песен
ж/ след Херувимската песен
з/ "Верую"
и/ След верую
к/ След възгласа: "Твоя от твоих..."

ВХА 10251
л/ След думите: "Изрядно о пресвятей..."
м/ След възгласа: "И дажд нам единем усты..."
н/ Отче наш
о/ Причастен стих
п/ След възгласа: "Со страхом Божиим..."
Изп. Българска хорова капела "Св. Обретенов", солисти Т. Григоров-Терес, Бл. Спасов, Н. Ягоридков, Ал. Манолов, дир. Г. Робев
ЛИТУРГИЧНИ ПЕСНОПЕНИЯ
1. Херувимска песен
2. Тебе поем
3. Достойно есть
4. Отче наш
5. Блаженни яже избрал
6. Ныне силы небесные
Изп. БФК "Светослав Обретенов", солисти Т. Григоров-Терес, (1,3) и Ал. Манолов (1), дир. Г. Робев

компактдиск 050095