Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
3
3 участника имат този албум
ВНА 1578
дата на запис: издание 1973 г.
melodist / 2017-03-26 22:49:52 / Редакция № 2: 2018-07-22 19:36:34
Изображение
Карнобатско хоро / обраб. Ив. Шибилев, изпълнява Д. Пасков - кларинет.
Пернишко хоро / обраб. И. Шибилев; изпълнява Т. Синапов - акордеон и Д. Пасков - кларинет.
Сватбарска ръченица / обраб. П. Стоянов; изпълнява Д. Пасков - кларинет.
Младежко хоро; Драгополско хоро; Ганкино хоро / обраб. И. Шибилев; изпълнява Т. Синапов - акордеон и Д. Пасков - кларинет; съпровожда оркестър, диригент И. Шибилев.

Еленино хоро / изпълнява оркестър "Хоро"; солисти И. Петров - акордеон и В. Първанов - кларинет.
Станевско хоро / изпълнява оркестър "Хоро"; солисти Л. Острецов - акордеон и В. Първанов - кларинет.
Сливополски ръченик / изпълнява оркестър "Хоро".
Искренско хоро / изпълнява Ат. Стоев - акордеон и М. Георгиев - алт саксофон; съпровожда оркестър
Боляринска ръченица; изпълнява Леновската група, диригент Хр. Тодоров.
Бисерско хоро / изпълнява Д. Колев - акордеон и Д. Митев - кларинет; съпровожда оркестър, диригент К. Колев
Дир. Хр. Тодоров (1, 2, 3, 4, 5)
melodist / 2017-03-26 22:50:09 / Редакция № 1: 2017-06-15 15:35:55
Изображение
melodist / 2017-12-19 22:31:46 / Редакция № 1: 2017-12-19 22:31:59
Изображение
melodist / 2017-12-19 22:32:10 / Редакция № 1: 2017-12-19 22:32:21
Изображение
melodist / 2018-03-11 10:55:40
Изображение
melodist / 2017-12-19 22:32:31 / Редакция № 2: 2018-03-11 10:55:55
Изображение
английски език
melodist / 2019-09-30 00:27:13 / Редакция № 1: 2019-09-30 00:27:38
Изображение
melodist / 2019-09-30 00:27:22 / Редакция № 1: 2019-09-30 00:27:53
Изображение
elindikov@abv.bg / 2022-04-27 13:33:57 / Редакция № 1: 2022-04-27 20:29:37
Изображение
elindikov@abv.bg / 2022-04-27 13:34:06 / Редакция № 1: 2022-04-27 20:30:05
Изображение
elindikov@abv.bg / 2022-04-27 13:34:15 / Редакция № 1: 2022-04-27 20:30:51
Изображение
elindikov@abv.bg / 2022-04-27 13:34:31 / Редакция № 3: 2022-04-27 20:32:00
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка