Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
8
8 участника имат този албум
ВТА 1580
1973, дата на запис: 1973
melodist / 2017-03-26 22:52:40 / Редакция № 5: 2022-06-08 20:14:38
Изображение
I страна
КАЖИ МИ НЕЩО • Ван Хемърд (3.00)
МАУТ и МАК НИЙЛ
ДОБРЕ ДОШЛА У ДОМА • Стейн (2.50)
ЛЕФТ САЙД
РЪКА ЗА РЪКА • *** (2.55)
КРИСТОФ
НИКОГА НЯМА ДА СВЪРШИ ПЕСЕНТА НА ЛЮБОВТА • Делани (3.00)
НЮ СИЙКЪРС
ДОВИЖДАНЕ, МОЯ ЛЮБОВ • Панас (3.00)
ДЕМИС РУСОС
МАСТИЛНИЦАТА • *** (2.35)
ШОКИН БЛУ

II страна
ЕЛА, ЕЛА • Жордан (3.20)
МАРИ ЛАФОРЕ
МИЛА • Отт (3.20)
СЮПРИМС и ФОР ТОПС
ТИ СИ ПО НЕЖНА ОТ ВСИЧКИ • Морт Шуман (3.30)
МОРТ ШУМАН
ВИЖ КАКВО НАПРАВИ • Холдър (3.05)
СЛЕЙД
ЕЛА И ОСТАНИ ПРИ МЕН • Даймънд (2.40)
НИЙЛ ДАЙМЪНД
РА-ТА-ТА • Джоунс (2.10)
РОТЕЙШЪН
melodist / 2017-03-26 22:52:53 / Редакция № 2: 2022-06-08 20:19:39
Изображение
melodist / 2017-03-28 00:36:25
Изображение
melodist / 2017-03-28 00:36:33
Изображение
I
1. Скажи мне что-нибудь (Ван Хемерда) изп. Маут и Мак Нийл
2. Добро пожаловать дома (Стейна) исп. Лефт Сайда
3. Рука за руку (***) исп. Кристоф
4. Никогда не кончится песня любви (Деланого) исп. Ню Сийкърс
5. До свиданья, моя любовь (Панаса) исп. Демис Русос
6. Чернильница (***) исп. Шокин Блу

II
1. Приди, приди (Жордана) исп. Мари Лафоре
2. Милая (Отим) исп. Сюпримс и Фор Топе
3. Ты нежнее всех (Морта Шумана) исп. Морт Шуман
4. Посмотри что ты сделал (Холдера) исп. Слейд
5. Приди и останься со мной (Лайменда) исп. Нийл Дайменд
6. Ра-та-та (Джоунса) исп. Ротейшън

А1. Mouth & MacNeal - Tell Me Word (H. van Hemert, H. van Hoot)
А2. Left Side - Welcome To My House
А3. Christophe - Main dans la main (Christophe — Léonie)
А4. The New Seekers - Never Ending Song Of Love (Delany Brumlett)
А5. Demis Roussos - Good-bye, My Love (M. Panas / J. Lloyd, K. Munro)
А6. Shocking Blue - The Inkpot (R. van Leeuwen)

В1. Marie Laforêt - Viens, viens (H. R. Barns, Ralph Bernet, Sven Linus)
В2. Supremes & Four Tops - Baby (You're Got What It Takes) (Clyde Otis, Murray Stein)
В3. Mort Shuman - Shami-sha (M. Shuman)
В4. Slade - Look Wot You Dun (N. Holder, J. Lea, D. Powell)
В5. Neil Diamond - Ain't No Way (N. Diamond)
В6. Rotation - Ra-ta-ta (C. Juwens, C. Heilburg)
melodist / 2017-03-26 22:53:48 / Редакция № 4: 2022-06-10 21:00:43
Изображение
melodist / 2017-03-26 22:53:57 / Редакция № 1: 2022-06-10 21:00:53
Изображение
melodist / 2019-09-15 18:15:57
Изображение
garabitov / 2020-02-11 02:11:01 / Редакция № 1: 2022-06-10 20:59:17
Изображение
garabitov / 2020-02-11 02:11:47 / Редакция № 1: 2022-06-10 20:59:30
Изображение
garabitov / 2020-02-11 02:11:38 / Редакция № 1: 2022-06-08 20:20:17
Изображение
garabitov / 2020-02-11 02:11:27
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка