Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
17
199, ВНА 199
melodist / 2017-03-20 22:15:51 / Редакция № 1: 2017-06-14 18:40:32
Изображение
Средна плоча (10") - 199
А) Чича рече да ме жени, Пейте ми, пиленца, Извор вода извира, Айде бре, Яно - изп. Г. Пинджурова
В) Димитър дума Тодорка, Радко платно тъче, Мама Елка буди, Зън, зън, Ганке ле - изп. Б. Машалов

По-късно преиздадена като албум на Борис Машалов (ВНА 199):
А) Вино пият петдесет юнака
Димитър дума Тодорки
Радка платно тъче
Мама Елка буди
Зън, зън, Ганке ле
Засвирили са, Дойне
Съпр. орк., дир. К. Колев (1—6)

В) Кехая вика из село
Стоян хайдутин
Денчо буля си думаше
Рипай, Недо
Провикнал сай Николчо
Мятало Ленче ябълка
Съпр. орк., дир. К. Колев (1, 2, 5), рък. Ив. Кирев (3), дир. Б. Петров (4), Б. Карлов - акордеон (6)
melodist / 2017-03-20 22:19:24 / Редакция № 2: 2017-06-14 18:40:22
Изображение
melodist / 2017-03-20 22:19:39
Изображение
Богата с съкровищницата ни от народни песни. Десетилетия наред песенната ни традиция се поддържа от хиляди народни певци и свирачи.
Един от тях е и народният певец Борис Машалов. Роден през 1914 г. в град Севлиево, той още от най-ранните си детски години започва да помага на баща си в работата. Бащата — беден занаятчия, работил и пеел, а малкият Борис поглъщал песен след песен. Това е било единственото богатство, което наследил от баща си. Още като юноша той идва в София, за да изкарва лрехраната си с труд, но не забравя да пее. Случайната среща с известния ни певец Събчо Събев изиграва важна роля в живота му. Събев го учи безплатно и най-старателно го подтиква да стане народен певец. Освен народни песни, Машалов пее и шлагери. някои от които записва на грамофонни плочи. Така той се запознава в Прага с българския писател Йордан Стубел и по негов съвет започва да пее само народни песни.
По Радиото гласът му прозвучава през 1937 год. Оттогава той се определи само към народната песен и изпълненията му достигат до хилядите любители на народни песни.
Гласът на Машалов е приятен, звучен, висок. Надарен с голяма музикалност и артистичност, той пее песните си с топлота и задълбоченост. Репертоарът му е богат и разнообразен. В него влизат песни почти от цялата страна. Той пее еднакво добре както бързите и хороводни песни, така също и бавните, богато орнаментирани песни, затрогващи със своята непринуденост и дълбоко вживяване. Много известни са изпълненията на песните му: "Заблеяло ми агънце", "Засвирили са, Дойне", "Провикнал сай Николчо", "Зън, зън, Ганке ле", "Мама Елка буди" и др.
Машалов развива голяма концертна дейност из страната и в чужбина. Изнася концерти в Чехословакия, Германия, Унгария, Албания, Полша, Франция, Югославия. СССР и други страни като солист на ансамбъла на ЦДНА. Лауреат е на общобългарско състезание за майстори на естрадното изкуство през 1955 година.
Машалов ни остави повече от 400 песни, голяма част от конто се намират във фонда на Радиото, а други — в Института за музика при БАН и представляват ценен материал за научни изследвания.
Вергилий Атанасов
melodist / 2017-03-20 22:19:52 / Редакция № 1: 2017-10-26 23:50:11
Изображение
melodist / 2017-03-20 22:20:20
Изображение
melodist / 2017-03-20 22:20:36
Изображение
melodist / 2017-03-20 22:20:50
Изображение
melodist / 2017-03-20 22:21:05
Изображение
melodist / 2017-03-20 22:22:03
Изображение
melodist / 2017-03-20 22:22:32
Изображение
larryweiner / 2017-09-27 21:10:57
Изображение
larryweiner / 2017-09-27 21:11:06
Изображение
georgiyordanov2004@abv.bg / 2017-10-18 19:49:48 / Редакция № 1: 2017-10-18 19:50:10
Изображение
georgiyordanov2004@abv.bg / 2017-10-18 19:49:57 / Редакция № 1: 2017-10-18 19:50:31
Изображение
melodist / 2018-05-22 21:31:52 / Редакция № 1: 2018-05-22 21:32:44
Изображение
melodist / 2018-05-22 21:31:59 / Редакция № 1: 2018-05-22 21:33:16
Изображение
melodist / 2018-09-19 20:46:02
Изображение
melodist / 2018-09-19 20:46:09
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка