Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
1
3
3 участника имат този албум
208
melodist / 2017-03-20 22:41:19 / Редакция № 2: 2019-08-03 22:34:37
Изображение
А
Обичам те, живот (Ед. Колмановски) изп. М. Бернес с орк., дир. В. Кнушевицки (3.25)
Не ми е тъжно (Евг. Птичкин) изп. Мая Кристалинская с инстр. квинтет (3.10)
Късно през нощта (Ед. Колмановски) изп. Вл. Трошин с ЕОСР, дир. Столяров (2.15)
Малката девойка (Ю. Раудмяе) изп. Георг Отс с орк. на Емил Лансоо (3.45)

Б
Вечерна песен (В. Соловьов-Седой) изп. Георг Отс с ЕОСР, дир. Силантиев (4.00)
Тишина (Ед. Колмановски) изп. Вл. Трошин с орк., дир. Карамишев (3.25)
Весела песничка (З. Левина) изп. В. Иванова с ОМДЕТ, дир. Н. Минх (2.30)
Песен на Сергей из филма "Млади години" (Майборода) - изп. Таранец с орк. (4.15)
melodist / 2017-03-20 22:41:24 / Редакция № 3: 2022-06-16 15:46:36
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка