Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
4
4 участника имат този албум
ВТА 1797
1975, дата на запис: 1975
melodist / 2017-03-27 23:10:46 / Редакция № 3: 2022-06-12 00:17:44
Изображение
I страна
1. АЛБЕНА • Н. Андреев, Н. Йорданов (3.30)
2. ОПИЯНЕНИЕ • Ал. Йосифов, П. Матев (3.40)
3. НЕКА БЪДА С ТЕБ, ЗЕМЯ • Ив. Пеев, Ж. Кюлджиева (3.30)
4. ПЕСЕН ЗА ЩЪРКЕЛИТЕ • Н. Андреев, Н. Йорданов (3.00)
5. НА МЪРТВИТЕ ГЕРОИ • Ал. Йосифов, П. Матев (3.30)
6. ПОВИКАХ ВЯТЪРА • Н. Андреев, К. Севов (4.20)
Аранж. и дир. Н. Андреев (1, 4, 6), Ив. Пеев (3), К. Драгнев (2, 5)

II страна
1. ЮЛСКО ЛЯТО • б. т. Ж. Кюлджиева (5.30)
2. РАЗДЯЛА • б. т. М. Минков (2.40)
3. МАМА • б. т. Н. Йорданов (3.00)
4. ИМАМ • б. т. М. Минков (3.05)
5. ЛЪЧ ОТ ЛЮБОВТА • б. т. М. Минков (3.05)
6. НЕЗАБРАВКА • б. т. Д. Ценов (3.00)
Аранж. и дир. Ив. Пеев (1, 2, 4, 5, 6), Н. Андреев (3)
melodist / 2017-03-27 23:11:12 / Редакция № 5: 2022-06-12 00:20:53
Изображение
melodist / 2017-03-27 23:11:16 / Редакция № 2: 2020-05-30 19:03:49
Изображение
melodist / 2017-03-27 23:11:23 / Редакция № 2: 2020-05-30 19:04:07
Изображение
МАРГАРИТА ХРАНОВА
I
1. АЛЬБЕНА (Н. Андреева, Н. Йорданова)
2. ОПЬЯНЕНИЕ (Ал. Йосифова, П. Матева)
3. ПУСТЬ БУДУТ С ТОБОЙ, ЗЕМЛЯ (Ив. Пеева, Ж. Кюлджиевой)
4. ПЕСНЯ О АИСТАХ (Н. Андреева, Н. Йорданова)
5. О ПОГИБШИХ ГЕРОЯХ (Ал. Йосифова, П. Матева)
6. ПОЗОВИ ВЕТЕР (Н. Андреева, К. Севова)
Аранж. и дир. Н. Андреев (1, 4, 6), Ив. Пеев (3), К. Драгнев (2, 5)

II
1. ЮЛСКО ЛЯТО (б. т. Ж. Кюлджиева)
2. РАЗДЯЛА (б. т. М. Минков)
3. МАМА (б. т. Н. Йорданов)
4. ИМАМ (б. т. М. Минков)
5. ЛЪЧ ОТ ЛЮБОВТА (б. т. М. Минков)
6. НЕЗАБРАВКА (б. т. Д. Ценов)
Аранж. и дир. Ив. Пеев (1, 2, 4, 5, 6), Н. Андреев (3)
melodist / 2019-06-04 00:03:22 / Редакция № 3: 2022-06-12 00:24:55
Изображение
melodist / 2019-06-04 00:03:29
Изображение
melodist / 2017-09-20 00:00:09 / Редакция № 1: 2022-05-22 23:25:20
Изображение
melodist / 2017-09-20 00:00:17 / Редакция № 1: 2022-05-22 23:25:32
Изображение
MARGARITA HRANOVA
I
1. ALBENA (N. Andreev, N. Yordanov)
2. FASCINATION (Al. Yosifov, P. Matev)
3. LET’S BE WITH YOU MY EARTH (Iv. Peev, Zh. Kyuldzhieva)
4. S0NG FOR THE STORKS (N. Andreev, N. Yordanov)
5. TO THE DEAD HEROES (Al. Yosifov, P. Matev)
6. I CALLED OUT THE WIND (N. Andreev, K. Sevov)
Arr. and cond. N. Andreev (1, 4, 6), Iv. Peev (3), K. Dragnev (2, 5)

II
1. JULY MORN (Bulg. t. Zh. Kyuldzhleva)
2. PARTING (Bulg. t. M. Minkov)
3. MUMMY (Bulg. t. N. Yordanov)
4. I HAVE (Bulg. t. M. Minkov)
5. RAY OF LOVE (Bulg. t. M. Minkov)
6. FORGET-ME-NOT (Bulg. t. D. Tsenov)
Arr. and cond. Iv. Peev (1, 2, 4, 5, 6), N. Andreev (3)
melodist / 2022-05-22 23:25:45 / Редакция № 1: 2022-06-12 00:28:26
Изображение
melodist / 2022-05-22 23:26:01
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка