Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
9
3
3 участника имат този албум
112
melodist / 2017-03-19 17:14:14 / Редакция № 5: 2017-11-08 23:04:41
Изображение
A1 Прощална песен - от Сарсозо, изп. Ирина Чмихова с орк., дир. В. Стефанов
2 Южна приказка - бавен фокстрот от Йос. Цанков, изп. орк., дир. В. Стефанов
3 Интимна песен - от Йос. Цанков, изп. Ирина Чмихова с орк., дир. В. Стефанов
4 Бавен валс - от Ил. Илиев, изп. орк., дир. В. Стефанов

B1 Твойте засмяни очи - фокстрот от Йос. Цанков и Ив. Стайков, изп. орк., дир. Ем. Георгиев
2 Звездите греят - фокстрот от Ем. Георгиев и Ив. Стайков, изп. орк., дир. Ем. Георгиев
3 Ритъм и настроение - румба от Йос. Цанков, изп. орк., дир. Ем. Георгиев
4 На ски - фокстрот от Ем. Георгиев, изп. орк., дир. автора
melodist / 2017-03-19 17:14:52 / Редакция № 4: 2017-11-08 23:07:00
Изображение
Руски език:
А1. Прощальная песня - Сарсосо, исп. Ирина Чмыхова с орк., дир. В. Стефанов
2. Южная сказка - медленный фокстрот, Иос. Цанкова, исп. орк., дир. В. Стефанов
3. Интимная песня - И. Цанкова, исп. Ирина Чмыхова, дир. В. Стефанов
4. Медленный вальс - И. Илиева, исп. орк., дир. В. Стефанов

В1. Твои смеющиеся глаза - фокстрот Иос. Цанкова и Ив. Стайкова, исп. орк., дир. Эм. Георгиев
2. Звезды светят - фокстрот Эм. Георгиева и Ив. Стайкова, исп. орк., дир. Эм. Георгиев
3. Ритм и настроение - румба Иос. Цанкова, исп. орк., дир. Эм. Георгиев
4. На лыжах - фокстрот Эм. Георгиева, исп. орк., дир. автора
melodist / 2017-11-08 23:03:52 / Редакция № 1: 2017-11-08 23:11:08
Изображение
melodist / 2017-11-08 23:04:00
Изображение
elindikov@abv.bg / 2022-11-23 11:12:03 / Редакция № 1: 2022-11-23 19:18:53
Изображение
elindikov@abv.bg / 2022-11-23 11:12:15 / Редакция № 1: 2022-11-23 19:19:19
Изображение
elindikov@abv.bg / 2022-11-23 11:15:50 / Редакция № 1: 2022-11-23 19:18:04
Изображение
elindikov@abv.bg / 2022-11-23 11:15:57 / Редакция № 1: 2022-11-23 19:18:25
Изображение
elindikov@abv.bg / 2024-03-22 13:45:01
Изображение
elindikov@abv.bg / 2024-03-22 13:45:06
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка