Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
1
4
4 участника имат този албум
288
melodist / 2017-03-21 01:11:21 / Редакция № 4: 2023-10-27 12:51:34
Изображение
А
1. Пролетта е при мен (муз. Кубичек, текст Р. Василев) изп. Маргр. Николова с вок. кв. и ЕОБРТ, дир. Д. Ганев (2.50)
2. Танго-фантазия (Йос. Цанков), изп. ЕОБРТ, дир. Ем. Георгиев (3.45)
3. Почувствуваш ли тъга за миг (муз. Д. Генков, т. Н. Хлебарова) изп. К. Семов с инструм. анс., дир. Г. Генков (3.20)
4. Зиг-заг (П. Лесар), изп. инстр. секстет, дир. Д. Ганев (2.30)

Б
1. Влюбеният телефон (муз. М. Аладжем, текст Н. Кехлибарова), изп. М. Мицева с ЕОБРТ, дир. Д. Ганев (2.25)
2. Вечерна песен (Ем. Георгиев), изп. соло тромпет Т. Русев с ДЕОБРТ, дир. Д. Ганев (2.50)
3. Тайна (муз. Ф. Соболч, текст М. Спасов) изп. Маргр. Николова с орк. (3.00)
4. Роза (Б. Ненков) изп. ЕОБРТ, дир. Д. Ганев (3.05)
melodist / 2017-03-21 01:11:44 / Редакция № 2: 2022-06-17 22:38:03
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка