Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
3
3
3 участника имат този албум
ВТК 3053
1973, дата на запис: 1973
melodist / 2017-03-31 19:17:51 / Редакция № 5: 2022-11-20 02:23:46
Изображение
I
Вестоносец (Ал. Йосифов, Д. Точев, К. Драгнев) — 3.00

II
Макове (Ал. Йосифов, ***, К. Драгнев) — 2.15

Изп. Ани Павлова с ЕО, дир. К. Драгнев
melodist / 2017-03-31 19:19:15 / Редакция № 2: 2022-06-18 14:32:19
Изображение
melodist / 2017-03-31 19:18:17 / Редакция № 2: 2022-06-18 14:32:27
Изображение
melodist / 2017-03-31 19:18:51 / Редакция № 1: 2017-03-31 19:19:07
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка