Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
11
3
3 участника имат този албум
326, ВНА 326
melodist / 2017-03-21 19:40:36 / Редакция № 4: 2022-07-31 14:01:27
Средна плоча (10", 326):
Страна А : 1. Стойчо седи на дюкяна / Изп. Йор. Илиева с орк.; Диригент К. Колев.
2. Марко сака моравска девойка / Изп. Анушка Михайлова с нар. орк.; Диригент Б. Петров.
3. Разсърдила се булката / Изп. Господин Колев с орк.; Диригент К. Колев.
4. Расти Стоян та порасти / Изп. Ева Георгиева с орк. от нар. инструменти; Диригент К. Колев.

Страна Б : 1. Не бой се, Радо леле, от кърджалии / Изп. Анушка Михайлова с нар. група; Ръков. Н. Ганчев.
2. Стоян калеска получи / Изп. Соня Кънчева с малък орк.; Диригент К. Колев.
3. Ой, Стано, Стано / Изп. Конст. Дурев с орк.; Диригент К. Колев.
4. Тънка, тънка Янчица / Изп. Комна Стоянова с орк. на АНПБРТ; Диригент К. Колев

Голяма плоча (ВНА 326)
A1. Стойчо седи на дюкяна - изп. Йорданка Илиева
2. Марко сака моравка девойка - изп. Ан. Михайлова
3. Разсърдила се булката - изп. Г. Колев
4. Расти Стоян та порасти - изп. Ева Георгиева
5. Удри край, девойко - изп. К. Каменов
6. Я обядвай, мамо - изп. С. Кънчева
7. Мама на Стоян думаше - изп. Гр. Дочев
Съпровожда нар. оркестър. Дир. К. Колев (1, 3, 4, 5, 6, 7) и Б. Петров (2)

В1. Не бой се, Радо, от кърджалии - изп. Ан. Михайлова
2. Стоян калеска получи - изп. С. Кънчева
3. Ой, стано, стано - изп. К. Дурев
4. Тънка, тънка Янчице - изп. К. Стоянова
5. Събрали ми се, събрали - изп. Дим. Кунева
6. Белила Злата дарове - изп. Гр. Дочев
7. Тез малките моми - изп. С. Кънчева
Съпровожда народен оркестър. Дир. Н. Ганчев (1) и К. Колев (2—7)
melodist / 2017-03-21 19:40:53 / Редакция № 3: 2017-11-20 00:24:28
Изображение
larryweiner / 2017-09-11 06:02:45
Изображение
larryweiner / 2017-09-11 06:02:55
Изображение
larryweiner / 2017-09-11 06:09:33
Изображение
larryweiner / 2017-09-11 06:09:41
Изображение
stoil bimbalov / 2017-12-11 15:17:01
Изображение
elindikov@abv.bg / 2022-04-27 14:05:54 / Редакция № 1: 2022-04-27 21:07:03
Изображение
elindikov@abv.bg / 2022-04-27 14:06:17 / Редакция № 2: 2022-04-27 21:07:49
Изображение
elindikov@abv.bg / 2022-04-27 14:07:49 / Редакция № 2: 2022-04-27 21:08:33
Изображение
elindikov@abv.bg / 2022-09-21 11:51:12 / Редакция № 1: 2022-09-21 11:54:19
Изображение
elindikov@abv.bg / 2022-09-21 11:51:23 / Редакция № 1: 2022-09-21 11:54:01
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка