Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
6
ВКА 369
melodist / 2017-03-21 20:36:44 / Редакция № 2: 2017-06-14 20:36:00
Изображение
Страна I
Бела Барток. Струнен квартет № 2
1. Moderato — 9.50
2. Allegro molto capricioso — 8.00
3. Lento — 10.05

Страна II
Константин Илиев. Струнен квартет № 2
1. Lento — 5.10
2. Allegretto — 6.50
3. Adagio — 5.55
4. Allegro acuto — 3.45

Квартет "Димов": Димо Димов - цигулка, Александър Томов - цигулка, Димитър Чиликов - виола, Димитър Козев - виолончело
melodist / 2017-03-21 20:37:43 / Редакция № 2: 2023-11-12 18:52:40
Изображение
melodist / 2017-03-21 20:38:33
Изображение
melodist / 2017-03-21 20:38:40
Изображение
melodist / 2018-02-11 22:34:49
Изображение
melodist / 2018-02-11 22:34:38
Изображение
melodist / 2018-02-11 22:34:56
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка