Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
3
1
1 участник има този албум
0377
melodist / 2017-03-21 20:47:22 / Редакция № 3: 2024-03-23 17:03:42
Изображение
Страна А. Български масови песни
Септемврийци, изп. АПБРТ, дир. Др. Ненов
Бойна песен (м. Л. Пипков, т. Мл. Исаев), изп. АМВР, дир. Б. Тотев
Победен марш (м. Ас. Карастоянов, т. А. Люлин), изп. АМНО, дир. Изр. Аладжем
Републико наша, здравей! (м. Г. Димитров, т. Кр. Пенев), изп. БХК и СОБРТ, дир. В. Стефанов
Борба за мир, из едноименна вок. сюита (м. Св. Обретенов, т. Н. Вълчев) изп.БХК и СОБРТ, сол. Й. Мицов, дир. М. Ангелов
Бригадирски марш (м. Ас. Карастоянов, т. Ив. Бурин), изп. АПБРТ, дир. М. Милков
Да строим! (м. Ас. Карастоянов, т. Ив. Бурин) изп. АПБРТ, дир. М. Милков
В строителен поход (м. Ив. Маринов, т. Д. Точев), изп. АПБРТ, дир. М. Милков
Слава на нашата Партия (м. Г. Златев-Черкин, т. К. Масларски), изп. БХК "Св. Обретенов" със СОБРТ, дир. В. Стефанов

Страна Б. Хорови песни и балади от български композитори
Другарят Антон (балада) (м. П. Стайнов, т. Ив. Радоев) изп. БХК "Св. Обретенов", дир. Д. Русков
Балада за комуниста (м. Г. Димитров, т. В. Андреев) изп. хорът при АПБРТ, дир. М. Милков, четец М. Миндов
Царевица ранна (м. Л. Пипков, т. Ас. Разцветников), изп. БХК "Св. Обретенов", дир. Д. Русков
Песен поема (м. М. Големинов, т. Н. Й. Вапцаров) изп. хор "Гусла", дир. Ас. Димитров
elindikov@abv.bg / 2024-03-22 14:37:46 / Редакция № 3: 2024-03-23 17:02:59
Изображение
elindikov@abv.bg / 2024-03-22 14:37:50 / Редакция № 1: 2024-03-23 17:04:43
Изображение
elindikov@abv.bg / 2024-03-22 14:37:55 / Редакция № 1: 2024-03-23 17:05:06
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка