Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
7
3
3 участника имат този албум
ВТА 386
melodist / 2017-03-21 20:59:27 / Редакция № 6: 2022-06-11 00:38:12
Изображение
I страна
1. Бенджо, изп. Майда Сепе с орк. "Балкантон", дир. Д. Ганев — 1.45
2. Кралят на клоуните - Амени, изп. Джордже Мариянович с орк. "Балкантон", дир. Д. Ганев — 2.50
3. Тигров скок, изп. орк. "Балкантон", дир. Д. Ганев — 2.50
4. Старият Барба - А. Бояджиев, В. Петкова, изп. Маргрет Николова с орк. "Балкантон", дир. Д. Ганев — 2.50
5. Песничка за младостта - Й. Цанков, Д. Точев, изп. Емил Димитров с вок. група и ЕОБРТ, дир. М. Левиев — 3.15
6. Болеро, изп. Николае Ницеску с вок. квинтет и орк. "Балкантон", дир. Д. Ганев — 3.00
7. Ча - ча 1963 - Ж. Леви, изп. Орк., дир. Ж. Леви — 4.05
8. Кумбанчеро, изп. Маргарита Кантеро с орк., дир. Д. Ганев — 2.20

II страна
1. Джоване - П. Донаджо, изп. Димитър Йосифов с жен. вок. група и орк., дир. Б. Сакеларов — 2.50
2. Дъжд - Б. Карадимчев, Д. Павлов, изп. К. Семов с ЕОБРТ, дир. М. Левиев — 3.00
3. Песен за Арлекино - Брасан, б. т. П. Симов, изп. Маргрет Николова с орк. "Балкантон", дир. Д. Ганев — 2.55
4. И-ха-ха - Д. Вълчев, изп. ЕОБРТ, дир. М. Левиев — 2.40
5. Роко ча-ча - Р. Граната, изп. Нада Кнежевич със септет "София", дир. Д. Ганев — 2.25
6. Звездичка - кубинска песен, б. т. Р. Василев, изп. И. Чмихова със септет "София", дир. Д. Ганев — 2.30
7. Китарата пее - Веселовский, б. т. Н. Инджова, изп. М. Ангелова и И. Марков с оркестър — 4.20
8. Стига - А. Челентано, изп. А. Фурнари и С. Маргалио с орк. "Балкантон", дир. Д. Ганев — 2.03
melodist / 2017-03-21 20:59:47 / Редакция № 9: 2022-06-22 22:35:24
Изображение
ЭСТРАДНАЯ И ТАНЦЕВАЛЬНАЯ МУЗЫКА
I сторона
1. БЕНДЖО, исп. М. Сепе с орк. „Балкантон", дир. Д. Ганев
2. КОРОЛЬ КЛОУНОВ (Амени), исп. Дж. Марианович с орк. „Балкантон“, дир. Д. Ганев
3. ПРЫЖОК ТИГРА, исп. орк. „Балкантон", дир. Д. Ганев
4. СТАРИК БАРБА (м. А. Бояджиева, сл. В. Петковой), исп. Маргрет Николова с орк. „Балкантон“, дир. Д. Ганев
5. ПЕСЕНКА О МОЛОДОСТИ (м. Й. Цанкова, сл. Д. Точева), исп. Э. Димитров с вок. группой и ЭОБРТ, дир. М. Левиев
6. БОЛЕРО, исп. Н. Ницеску с вок. квинтетом и орк. „Балкантон“, дир. Д. Ганев
7. ЧА-ЧА 1963 г. (Ж. Леви), исп. орк., дир. автор
8. КУМБАНЧЕРО, исп. М. Кантеро с орк., дир. Д. Ганев

II сторона
1. ДЖОВАНЕ (П. Донаджо), исп. Д. Иосифов с женской вок. группой и эстр. орк., дир. Б. Сакеларов
2. ДОЖДЬ (м. Б. Карадимчева, сл. Д. Павлова), исп. К. Семов с ЭОБРТ, дир. М. Левиев
3. ПЕСНЯ ОБ АРЛЕКИНЕ (м. Брасан, болг. сл. П. Симова), исп. Маргрет Николова с орк. „Балкантон", дир. Д. Ганев
4. И-ХА-ХА (Д. Вылчев), исп. ЭОБРТ, дир. М. Левиев
5. РОККО ЧА-ЧА (Р. Граната), исп. Н. Княжевич с септетом „София", дир. Д. Ганев
6. ЗВЕЗДОЧКА (кубинск. песня, болг. сл. Р. Василева), исп. И. Чмыхова с септетом „София", дир. Д. Ганев
7. ГИТАРА ПОЕТ (м. Веселовского, болг. сл. Н. Инджова), исп. М. Ангелова и И. Марков с орк.
8. ДОВОЛЬНО (А. Чилентано), исп. А. Фурнари и С. Маргалио с орк. „Балкантон", дир. Д. Ганев
melodist / 2017-03-21 21:00:46 / Редакция № 2: 2022-06-22 22:37:33
Изображение
melodist / 2017-03-21 21:00:53 / Редакция № 1: 2022-06-11 00:39:24
Изображение
melodist / 2017-03-22 23:29:36
Изображение
melodist / 2017-03-22 23:29:43
Изображение
melodist / 2021-02-12 19:20:48 / Редакция № 1: 2021-02-12 19:21:16
Изображение
elindikov@abv.bg / 2024-03-26 14:29:16 / Редакция № 1: 2024-03-27 01:33:59
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка