Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
ВЕА 529-533 (5 плочи)
1966
melodist / 2017-03-23 20:32:48 / Редакция № 8: 2022-02-16 20:19:12
ВЕА 529
I
Как да разбираме музиката - беседи с музикални илюстрации. Първа беседа (24.05)

II
Как да разбираме музиката - беседи с музикални илюстрации. Първа беседа (продължение) (22.10)

Автор Л. Балкански. Текста четат Катя Зехирева и Димитър Вачев
melodist / 2022-02-16 20:10:17 / Редакция № 1: 2022-02-16 20:15:29
Изображение
ВЕА 530
I
Как да разбираме музиката - беседи с музикални илюстрации. Втора беседа (20.20)

II
Как да разбираме музиката - беседи с музикални илюстрации. Втора беседа (продължение) (17.55)

Автор Л. Балкански. Текста четат Катя Зехирева и Димитър Вачев
melodist / 2018-12-26 21:52:36 / Редакция № 3: 2022-02-16 20:15:36
Изображение
melodist / 2018-12-26 21:52:47
Изображение
ВЕА 531

I
Как да разбираме музиката - беседи с музикални илюстрации. Трета беседа (20.15)

II
Как да разбираме музиката - беседи с музикални илюстрации. Трета беседа (продължение) (20.25)

Автор Л. Балкански. Текста четат Катя Зехирева и Димитър Вачев
elindikov@abv.bg / 2022-04-27 16:30:15 / Редакция № 2: 2022-04-27 20:59:56
Изображение
elindikov@abv.bg / 2022-04-27 16:30:25 / Редакция № 1: 2022-04-27 20:58:03
Изображение
elindikov@abv.bg / 2022-04-27 16:30:35 / Редакция № 2: 2022-04-27 21:00:48
Изображение
elindikov@abv.bg / 2022-04-27 16:30:46 / Редакция № 1: 2022-04-27 21:01:15
ВЕА 532
I
Как да разбираме музиката - беседи с музикални илюстрации. Четвърта беседа (20.20)

II
Как да разбираме музиката - беседи с музикални илюстрации. Четвърта беседа (продължение) (21.00)

Автор Л. Балкански. Текста четат Катя Зехирева и Димитър Вачев
melodist / 2022-02-16 20:13:04 / Редакция № 1: 2022-02-16 20:15:49
Изображение
ВЕА 533
I
Как да разбираме музиката - беседи с музикални илюстрации. Пета беседа (23.30)

II
Как да разбираме музиката - беседи с музикални илюстрации. Пета беседа (продължение) (28.15)

Автор Л. Балкански. Текста четат Катя Зехирева и Димитър Вачев
melodist / 2018-10-09 22:01:52 / Редакция № 3: 2022-02-16 20:15:56
Изображение
melodist / 2018-10-09 22:02:14 / Редакция № 1: 2018-10-09 22:02:31
Изображение
сп. "Българска музика"
melodist / 2017-08-01 17:33:40 / Редакция № 2: 2022-02-16 20:17:27
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка