Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
4
4 участника имат този албум
ВТА 10537
1980, дата на запис: 1980
melodist / 2017-04-21 18:24:11 / Редакция № 8: 2022-06-30 22:53:27
Изображение
I страна
МОИТЕ ДУМИ (Георги Тимев, Кръстю Станишев, "Сигнал") — 3.15
"СИГНАЛ"
БАЛАДА ЗА БЪЛГАРКАТА (Емил Димитров, Васил Андреев, Иван Пеев) — 5.35
ЕМИЛ ДИМИТРОВ с ФСБ, дир. Ив. Пеев
ГЪЛЪБИ (Петко Петков, Клара Коцева, Димитър Бояджиев) — 3.10
РОСИЦА ГАНЕВА с ЕОБР, дир. В. Казасян
БАЩИНАТА КЪЩА (Ангел Заберски, Матей Шопкин, Ангел Заберски) — 3.25
ПАНАЙОТ ПАНАЙОТОВ с вок. група и ЕОБР, дир. В. Казасян
КАТО ПТИЦА (Мишо Ваклинов, Надежда Захариева, Мишо Ваклинов) — 3.55
ЛИЛИ ИВАНОВА с вок. група и ЕО, дир. М. Ваклинов
ПЕСЕН ЗА ДВАМА НИ (Димитър Вълчев, Станка Пенчева, Тодор Шиков) — 4.06
МАРГАРИТА ГОРАНОВА с ЕОБР, дир. В. Казасян

II страна
ВИРГИНИЯ (Димитър Бояджиев, Орлин Орлинов, Димитър Бояджиев) — 4.52
ВИЛИ КАВАЛДЖИЕВ с ЕО, дир. Д. Бояджиев
ГРАДИНИТЕ НА ЛЮБОВТА (Георги Костов, Кръстю Станишев, Иван Пеев) — 3.13
ЕМИЛ ДИМИТРОВ с ЕО, дир. Ив. Пеев
КЪСНА СРЕЩА (Тодор Филков, Димитър Керелезов, "Паралел 42") — 3.35
"СТИЛ"
ПО ПЪРВИ ПЕТЛИ (Стефан Димитров, Михаил Белчев, Стефан Димитров) — 4.50
ВАСИЛ НАЙДЕНОВ с ВИС "ФОНОЕКСПРЕС"
ГЛАС (Мария Ганева, Волен Николаев, Развигор Попов) — 3.15
МИМИ ИВАНОВА и „СТАРТ"
ПРИКАЗКА (Данаил Драганов, Емил Рупел, Даниил Драганов) — 3.30
"КУКЕРИ"
melodist / 2017-04-21 18:24:39 / Редакция № 8: 2022-04-23 19:08:17
Изображение
I
1. Мои слова (Г. Тимева, Кр. Станишева) „Сигнал"
2. Балада о болгарке (Е. Димитрова, В. Андреева) Е. Димитров
3. Голуби (П. Петкова, Кл. Коцевой) Р. Ганева
4. Отцовский дом (А. Заберского, М. Шопкина) П. Панайотов
5. Как птица (М. Ваклинова, Н. Захариевой) Л. Иванова
6. Песня о нас обоих (Д. Вълчева, Ст. Пенчевой) М. Горанова

II
1. Виргиния (Д. Бояджиева, О. Орлинова) В. Кавалджиев
2. Сады любви (Г. Костова, Кр. Станишева) Е. Димитров
3. Поздняя встреча (Т. Филкова, Д. Керелезова) „Стил"
4. С первыми петухами (Ст. Димитрова, М. Белчева) В. Найденов
5. Голос (М. Ганевой, В. Николаева) М. Иванова
6. Сказка (Д. Драганова, Е. Рупеля) „Кукери"
melodist / 2018-04-25 22:13:31 / Редакция № 2: 2022-04-23 19:12:36
Изображение
melodist / 2018-04-25 22:13:40 / Редакция № 1: 2018-04-25 22:15:49
Изображение
melodist / 2019-02-21 16:58:29
Изображение
melodist / 2019-02-21 16:58:43
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка