Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
1
1 участник има този албум
ВТА 595
1967, дата на запис: 1967
melodist / 2017-03-23 22:18:42 / Редакция № 5: 2022-10-25 21:58:36
Изображение
I страна
1. Песен моя, обич моя (Й. Цанков, Д. Василев), изп. Й. Христова (4.45)
2. Бяла тишина (Б. Карадимчев, Б. Гудев), изп. Г. Минчев с вок. група и инстр. състав "Щурците" (3.40)
3. Созополска приспивна (Св. Русинов, Б. Гудев), изп. Г. Кордов с вок. квартет „До-Ре-Ми-Фа“ (3.50)
4. Когато си отиваме (А. Заберски, В. Башев), изп. М. Радинска (4.10)
5. Неделя следобед (Г. Кордов, Б. Гудев), изп. Г. Кордов (3.45)
Съпр. орк. "Балкантон" (1), ЕОБРТ (3, 4, 5), дир. Димитър Ганев (1), Борис Карадимчев (2), Вили Казасян (3, 4, 5)

II страна
1. Моята надежда е този свят (П. Ступел, Д. Ценов), изп. вок. група „Орфей“ (2.25)
2. Легенда за Орфей (А. Заберски, Й. Милев), изп. Л. Бодуров с вок. група (5.25)
3. Песен за синия балон (Г. Генков, И. Теофилов), изп. М. Мицева (3.30)
4. Звезди (Ал. Йосифов, Й. Милев), изп. К. Семов (3.35)
5. Морето се завръща (З. Попова, Д. Точев), изп. М. Мицева (4.45)
Съпр. естр. орк., дир. Х. Платов (1), ЕОБРТ, дир. Вили Казасян (2, 4, 5), Георги Генков (3)

Третият международен фестивал на българската естрадна песен има вече своя малка история. Тя започва от пролетта на 1965 г., когато бе обявен първият конкурс „Песни за българското Черноморие". През юни 1966 г. бе проведен Вторият конкурс „Песни за българското Черноморие“. В него участвуваха вече и песни и изпьлнители от други страни. Интереса и значението на конкурса нараснаха и затова неговата тематика бе разширена, също и мащабите му.
През юни 1967 г. фестивалът бе наречен „Златният Орфей”, на името на древния певец Орфей, роден и живял според легендите и митологията в Родопа, Балкана и Тракия. Със своите песни Орфей радвал сърцата на хората, внушавал им възвишени мисли и чувства.
Новите песни на „Златният Орфей — 1967", които "Балкантон“ издава, представляват в основната си част ново явление в естрадната ни музика. Половината от песните са на гражданска, патриотична, антивоенна и социална тематика. Новите теми, към които се насочиха нашите най-изтъкнати композитори на забавна музика изискваха и по-други средства. Затова те и песни се различават не само по съдържанието, но и по музикалния си език от онова, което сме свикнали да чуваме като естрадна песен. Тези песни носят не само нови идейни, но и художествени проблеми.
Другата половина от конкурсните песни са посветени на красотите на българското Черноморие и на любовта — класическа тема не само на естрадната песен. Тези песни, макар по общия си характер да са близки до познатите ни вече песни от български автори, носят нещо ново и по-хубаво, защото са родени от творческото напрежение на всеки един композитор да създаде песен, която да бьде наградена в конкурса от международното жури. А това могат да бъдат само песни, които носят нещо ново и оригинално.
Като цяло, песните от фестивала „Златният Орфей“ са безспорно по-висок етап в развитието на забавната музика и ще допринесат за издигане художествения вкус на слушателите.
Генко Генов
Директор на фестивала
melodist / 2017-03-23 22:19:14 / Редакция № 5: 2022-07-05 15:48:51
Изображение
melodist / 2017-03-23 22:19:19 / Редакция № 3: 2018-02-17 22:15:01
Изображение
melodist / 2018-02-17 22:09:24 / Редакция № 1: 2018-02-17 22:09:49
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка