Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
4
4 участника имат този албум
ВОА 11097 - ВКА 11098 (2 плочи)
1983, дата на запис: 1983
melodist / 2017-04-28 23:18:35 / Редакция № 6: 2023-01-02 14:41:37
Изображение
За бреговете на далечната родина / Ал. Бородин; съпровожда М. Мартин-Тортелие - чело и оркестър Ламорьо, диригент Ж. Ципин. Фалшивата нота / съпровожда Ал. Черепнин - пиано. Желание; Царскоселската статуя / Ц. Кюи; съпровожда С. Заполски - пиано. Наричат ме глупак; 7-ми ноември / М. Балакирев; съпровожда С. Заполски - пиано. Нощ / М. Мусоргски; съпровожда Ал. Лабински - пиано. Морето е спокойно / съпровожда С. Заполски - пиано; Пророкът / Н. Римски-Корсаков; съпровожда Оркестърът на Парижката консерватория, диригент А. Клюитанс. Рондо на Мефистофел из операта "Фауст" / Ш. Гуно; съпровожда хорът и оркестърът на Националния оперен театър, хормайстор Р. Дюкло, диригент А. Клюитанс. Ария на Крал Филип из операта "Дон Карлос"; Ария на Атила из операта "Атила" / Дж. Верди; съпровожда Филхармоничен оркестър, диригент И. Семков. Ария на Галицки из операта "Княз Игор" / Ал. Бородин; съпровожда хор на оркестъра на Софийска народна опера, хормайстор Л. Кондов, диригент И. Семков. Монолог на Борис из операта "Борис Годунов" / М. Мусоргски; съпровожда Оркестъра на Парижката консерватория, диригент А. Клюитанс.

ВКА 11098
Страна А
Псалм 137 Край реките на Вавилон / Знамеди (5.20)
Молитва към св. Симеон / Строкин (2.32)
Господи, помилуй / П. Чесноков (3.55)
Легенда за 12-те разбойника / аранжимент Ф. Поторжински (5.52)
Литургия / Ал. Гречанинов (6.00)

Страна В. Руски народни песни и църковни песнопения
Масляница / Ал. Серов (4.35)
Дубинушка / аранжимент Ф. Поторжински (4.55)
Бандура / аранжимент Ф. Поторжински (3.25)
Надолу по Питерска / аранжимент Лабински - Чернояров (2.10)
Надолу по Волга / аранжимент Александров (3.35)
Ноченка / аранжимент Ф. Поторжински (5.20)

Борис Христов и Руски хор "Фьодор Поторжински"
Съпровод на балалайки
melodist / 2017-04-28 23:20:28 / Редакция № 3: 2023-01-02 14:37:20
Изображение
melodist / 2017-04-28 23:21:40
Изображение
melodist / 2017-04-28 23:21:49
Изображение
melodist / 2017-04-28 23:24:25
Изображение
melodist / 2017-04-28 23:24:49
Изображение
melodist / 2017-04-28 23:25:07
Изображение
melodist / 2017-04-28 23:25:23
Изображение
elindikov@abv.bg / 2022-02-01 12:31:03 / Редакция № 2: 2023-01-02 14:39:20
Изображение
elindikov@abv.bg / 2022-02-01 12:31:10 / Редакция № 2: 2023-01-02 14:39:59
Изображение
elindikov@abv.bg / 2022-02-01 12:31:17 / Редакция № 2: 2023-01-02 14:40:47
Изображение
elindikov@abv.bg / 2022-02-01 12:31:26 / Редакция № 2: 2023-01-02 14:41:20
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка