Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
11
ВТА 11392
дата на запис: издание 1984 г.
melodist / 2017-04-29 17:22:44 / Редакция № 6: 2022-06-28 23:50:02
Изображение
Kant 1
1. Comment ça va - 3.30
2. One pair -3.24
3. Een beetje vuur - 3.41
4. Ik zing - 3 55
5. Springtime - 2.37
6. I’m a musician - 4.42

Kant 2
1. Je suis, tu es - 3.35
2. Subway love - 4.15
3. I'm saving - 3.25
4. Annabelle - 3.46
5. Goodbye, don’t cry - 4.21

TekstschrijverenComponist: E. de Heer
Arrangementen: Martin de Haeck
Producer: Jack de Nijs voor Paloma Music B V.

1983 Original Sound Recording made by EMI
Records Holland B. V.
Manufactured under license by Balkanton in Bulgaria

касета ВТМС 7116
melodist / 2017-04-29 17:22:51 / Редакция № 10: 2022-05-08 22:56:59
Изображение
ШОРТС
А
1. Как си — 3.38
2. Партньори — 3.25
3. Имаш ли огънче — 3.43
4. Пея — 3.56
5. Пролет — 2.38
6. Аз съм музикант — 4.44

В
1. Аз съм, ти си — 3.30
2. Любимата от метрото — 4.17
3. Пазя любовта си за теб — 3.22
4. Анабел — 3.48
5. Довиждане, не плачи — 4.22

Р 1983 Original Sound Recording made by EMI Records Holland В. V.
Manufactured under license by Balkanton In Bulgaria
melodist / 2022-05-08 22:47:02 / Редакция № 2: 2022-05-08 22:53:16
Изображение
melodist / 2022-05-08 22:47:08
Изображение
ШОРТС
А
1. Как дела
2. Партнеры
3. Дай закурить
4. Пою
5. Весна
6. Я музыкант

В
1. Я, ты
2. Любимая из метро
3. Храню любовь для тебя
4. Анабел
5. До свиданья, не плачь

Р 1983 Original Sound Recording made by EMI Records Holland B. V.
Manufactured under license by Balkanton in Bulgaria
Andrey L. / 2017-10-15 21:40:43 / Редакция № 2: 2022-05-08 22:42:29
Изображение
Andrey L. / 2017-10-15 21:40:59 / Редакция № 1: 2017-10-16 09:49:42
Изображение
этикетки на русском
mvaleryi / 2017-10-17 16:16:25
Изображение
mvaleryi / 2017-10-17 16:16:55
Изображение
melodist / 2018-04-20 23:05:49
Изображение
melodist / 2018-04-20 23:05:57
Изображение
руски език
melodist / 2018-04-26 20:34:03 / Редакция № 1: 2018-04-26 20:34:24
Изображение
melodist / 2018-04-26 20:34:11 / Редакция № 1: 2018-04-26 20:34:40
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка
EMI  28
Shorts  5