Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
2
2 участника имат този албум
ВАА 874
дата на запис: 1982
melodist / 2017-03-24 09:44:10 / Редакция № 7: 2022-11-11 21:20:49
Изображение
ФОНОХРИСТОМАТИЯ
запис на диалектни текстове от учебника за IХ клас

Страна А — 21.05
Североизточни и Източно-мизийски - примери
Югоизточни и Тракийски говори - примери
Родопски говори - примери
Западно-рупски и Западно-мизийски говори - примери
Погранични говори - примери
Югозападни говори - примери

Страна Б — 21.15
Писмено-диалектни форми на българския език - регионална литература
Тодор Влайков - "Леля Гена"
Елин Пелин - "Старата пара", "Нощ"
Венко Марковски - "Бисеро", "На смърт", "Горо ле", "Майка"

Текста четат: Иван Кочев и Славка Рачева
Съставител: Стефан Стефанов
georgiyordanov2004@abv.bg / 2017-10-24 17:11:57 / Редакция № 3: 2022-04-16 19:24:17
Изображение
georgiyordanov2004@abv.bg / 2017-10-27 21:02:12 / Редакция № 1: 2017-10-27 21:03:20
Изображение
georgiyordanov2004@abv.bg / 2017-10-27 21:02:40 / Редакция № 1: 2017-10-27 21:03:47
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка