Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
2
2 участника имат този албум
ВАА 904
1983, дата на запис: 1983
melodist / 2017-03-24 10:02:15 / Редакция № 6: 2022-07-03 14:00:12
Изображение
Страна А
1. Името му е светиня (Христо Черняев) —0.50
2. Георги Димитров (Асен Босев) — 1.00
3. Из "Детски дни" (Магдалина Баръмова) — 6.35
4. Живя сред нас (Георги Струмски) — 1.05
5. Малкият учител (Иван Василев) — 5.15
6. Войник на партията (Веса Паспалеева) — 0.55
7. И ето върви замислен и снажен (Иван Василев) — 3.35.
Изпълняват артистите: Ивайло Абрашев (1), Светослав Гачев (2, 6), Рая Нанкова (3, 7), Ася Стаменова (4) и Илия Раев (5)

Страна Б
1. Топлинка за Георги Димитров (Слав Христов Караславов) — 5.25
2. Печатарят (Георги Струмски) — 3.20
3. Не, България не е забравена (Георги Струмски) — 1.25
4. Прегръдката (Георги Струмски) — 1.25
5. Снимка с Димитров (Асен Босев) — 1.10
6. Сбор в комунизма (Цветан Ангелов) — 1.25
7. Чудната къща (Йордан Стубел) — 1.10
8. Деца в дома на Димитров (Божидар Божилов) — 2.25
9. Жив си ти в нашата радост (Асен Босев) — 1.25
10. Стрелва се в небето птица бяла (Георги Струмски) — 1.20
11. Из "Триптих за Георги Димитров" (Георги Струмски) — 0.50

Изпълняват Илия Раев (1), Рая Нанкова (2, 4, 8), Ася Стаменова (3, 5, 7, 9), Светослав Гачев (6, 11) и Ивайло Абрашев (10)
melodist / 2017-03-24 10:02:40 / Редакция № 3: 2022-04-16 21:27:00
Изображение
melodist / 2019-07-19 14:45:12
Изображение
melodist / 2019-07-19 14:45:20
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка