Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
3
3
3 участника имат този албум
ВАА 933
1986, дата на запис: 1985
melodist / 2017-03-24 10:14:59 / Редакция № 9: 2022-06-24 19:05:46
Изображение
Страна А
1. Стани, стани, юнак балкански (Д. Чинтулов), изп. П. Чернев (3.15)
2. Раковски (Ив. Вазов), изп. Ив. Налбантов (5.25)
3. Хаджи Димитър (Хр. Ботев), изп. Ив. Налбантов (4.55)
4. Горе ми, на връх Бузлуджа (Сл. Хр. Караславов), изп. Д. Буйнозов (10.10)

Страна Б
1. Дякон Игнатий хвърля расото (Ст. Дичев), изп. Л. Давидова (10.05)
2. Обнадеждавах България (Ст. Дичев), изп. Ив. Налбантов (9.30)
3. Нашата дружба (П. Матев), изп. П. Чернев (3.05)
melodist / 2017-03-24 10:15:06 / Редакция № 6: 2022-04-16 23:13:59
Изображение
melodist / 2019-07-19 14:53:42
Изображение
melodist / 2019-07-19 14:53:53
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка