Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
3
3
3 участника имат този албум
ВАА 951
1986, дата на запис: 1986
melodist / 2017-03-24 10:24:18 / Редакция № 5: 2022-04-16 23:48:59
Изображение
Страна А — 21.17
1. Георги Димитров. Из "Политически отчет на ЦК на БРП(к) пред V Конгрес на партията" (За установяването на народната власт)
2. Георги Димитров. Из "Всичко за фронта" (За Отечествената война)
3. Георги Димитров. Из "Против монархията, за народна република" (За изборите на 18 ноември 1945 г.)
4. Васил Коларов. Из "Да живее Народна Република България" (За провъзгласяването на НРБ)
5. Васил Коларов. Из "За истинска демократическа конституция на Народна Република България"
6. Георги Димитров. Из "Политически отчет на ЦК на БРП(к) пред V Конгрес на партията" (За обществено-икономическите промени)
7. Васил Коларов. Из "Двегодишният план е творческа програма"
8. Георги Димитров. Из "Политически отчет на ЦК на БРП(к) пред V Конгрес на партията"

Страна Б — 22.40
1. Георги Димитров. Из "Нека българо-съветската дружба да пребъде във вековете"
2. Тодор Живков. Из "ХХІІ Конгрес на КПСС и поуките от него за Българската Комунистическа Партия"
3. Тодор Живков. Из "Отчетен доклад на ЦК на БКП пред VІІ Конгрес на партията"
4. Тодор Живков. Из "Отчет на ЦК на БКП пред VІІІ конгрес на партията"
5. Тодор Живков. Из "Отчет на ЦК на БКП пред ІХ Конгрес на партията"
6. Тодор Живков. Из "Отчетен доклад на ЦК на БКП пред Х Конгрес на партията"
7. Тодор Живков. Из "Отчет на ЦК на БКП пред ХІІ Конгрес и предстоящите задачи на партията"
8. Тодор Живков. Из "Някои нови виждания и подходи в разработването и провеждането на научно-техническата политика на НРБ" (Доклад пред февруарския Пленум на ЦК на БКП, 1985 г.)

Текста четат артистите: Петър Гюров, Бочо Василев, Васил Стойчев
melodist / 2017-03-24 10:24:48 / Редакция № 4: 2022-04-16 23:52:59
Изображение
melodist / 2018-07-20 20:20:18
Изображение
melodist / 2018-07-20 20:20:27
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка