Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
1
1
1 участник има този албум
ВХА 1004
melodist / 2017-03-24 15:47:19 / Редакция № 5: 2022-07-31 12:48:24
Изображение
А1. 1 Републико наша, здравей (м. Г. Димитров, т. Кр. Пенев),
2. Борба за мир (м. Св. Обретенов, т. Н. Вълчев). Сол. — Й. Мицов,
3. Да строим (м. Ас. Карастоянов, т. Ив. Бурин),
4. Слава на нашата Партия (м. Г. Зл. Черкин, т. К. Масларски),
5. Напред, комсомолци (м. Д. Добрев — Ал. Танев, т. Ст. Юруков),
6. Води ни, Партио (м. П. Хаджиев, т. Ив. Генов),
7. Комунисти, напред (м. Ал. Райчев, т. Ив. Генов). Сол. — Ст. Минчев
Изп. Бълг. хорова капела „Св. Обретенов" и Симф. орк. при БРТ, дир. В. Стефанов (1, 4) и М. Ангелов (2) и Ансамбълът за песни при БРТ, дир. М. Милков (3, 5, 6, 7)

B 1. Винаги с теб сме за подвиг готови (м. Ал. Йосифов, т. Вл. Голев). Сол. — Хр. Казаков,
2. Обичам те, Родино (м. Л. Пипков, т. Ел. Багряна),
3. Ти пееш за Русия (м. Ил. Драганов, т. И. Дремов),
4. Бригадирска песен (м. Б. Гатев, т. Др. Шопов),
5. Песничка за багера (м. Евг. Чешмеджиев, т. Адр. Радева). Сол. — Д. Николов с дамски вокален квартет,
6. Празнична песен (м. М. Големинов),
7. Песен на футболиста (м. Ан. Наумов, т. Н. Цонев). Сол. — П. Пенев
Изп. Ансамбълът за песни при БРТ, дир. М. Милков (1, 3, 4, 5, 6), Детският хор при БРТ, дир. Хр. Недялков, съпр. Н. Хлебарова (2) и Вокален квартет и орк., дир. Ем. Георгиев (7)
melodist / 2017-03-24 15:48:30
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка