Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
3
4
4 участника имат този албум
ВНН 1077
melodist / 2017-03-24 21:51:19 / Редакция № 2: 2022-10-15 19:01:01
Къщата ми е на високо бърдо - изп. Янка Рупкина с орк. на АНП на БРТ, дир. Коста Колев
Черешко, чорна вишничко - изп. Надежда Хвойнева с орк. на АНП на БРТ, дир. Коста Колев
Засвирил Божил с кавали - изп. Калинка Вълчева, съпр. на кавал Госп. Станев

Снаха на девер говори - изп. Надка Караджова, съпр. орк., дир. К. Колев
Йоргу Йордана думаше - изп. Е. Георгиева с орк., дир. А. Наумов
Тоне ле - изп. М. Узунова, съпр. орк. при Нар. ансамбъл в гр. Толбухин, дир. П. Крумов
Иван на Рада думаше - изп. К. Вълчева с орк., дир. Д. Динев
Още ли ме любиш - изп. Р. Пашкунова, съпр. орк. при Нар. анс. гр. Толбухин, дир. П. Крумов
melodist / 2017-03-24 21:51:39 / Редакция № 2: 2017-09-28 21:37:59
Изображение
larryweiner / 2017-09-28 19:41:04
Изображение
larryweiner / 2017-09-28 19:41:29
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка