Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
2
2 участника имат този албум
ВХА 1127
melodist / 2017-03-24 23:32:29 / Редакция № 2: 2021-04-10 21:36:15
Изображение
А1. Партио, светъл маяк (Д. Петков, Н. Зидаров) - сол. Хр. Казаков,
2. Гласът на партията (Ал. Райчев, П. Матев),
3. Ти ни, Партио, поведе (Ас. Карастоянов),
4. Под знамето на Партията (Т. Попов, П. Стефанов),
5. Възхвала на деня (Д. Вълчев, Кр. Станишев) - сол. П. Герджиков,
6. Път (Цв. Цветанов, Вл. Башев) -
изп. АПБРТ , дир. М. Милков (1, 3, 4, 5, 6), БХК и СОБРТ, дир. Р. Райчев (2)

В1. Комунистическа (Д. Петков, Цв. Ангелов),
2. Песен за Партията (Ф. Кутев, Ив. Василев),
3. Песен за Партията (Ив. Маринов, Йорд. Милев),
4. Алените макове (Л. Лесичкова, Г. Струмски),
5. Песен за Партията (Г. Костов, Г. Тахов) - сол. Хр. Казаков,
6. Работническа власт (Б. Гатев, Кр. Станишев) - сол. Ил. Маринов.
Изп. хор "Добруджански звуци", съпр. дух. орк., дир. З. Медникаров (1), хор "Бодра смяна", дир. Б. Бочев (2), АПБРТ, дир. М. Милков (3, 4, 5), дир. Др. Ненов (6)
melodist / 2017-03-24 23:33:42 / Редакция № 1: 2021-04-10 21:36:28
Изображение
melodist / 2021-04-10 21:36:43
Изображение
melodist / 2021-04-10 21:36:51
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка