Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
1
1
1 участник има този албум
157
melodist / 2017-03-20 19:57:39 / Редакция № 2: 2019-11-10 16:54:52
Изображение
Мехмед отиде войник - изп. Ю. Ахмедова с орк.
Ако любиш, красиво люби - изп. Б. Арифова с орк.
Много обикнах гласа ти - изп. А. Садъкова с инстр. група
Йорюк Али - изп. Ю. Ахмедова с орк.

Бърза хасковска игра - изп. турски нар. орк.
Таксим и весела мелодия - изп. М. Феляков на кларинет с инстр. група
Пехливанска народна игра - изп. инстр. група
Таксим - кършалама - изп. М. Моколо на цимбал с инстр. група
o_dimitrov / 2019-11-09 15:33:35 / Редакция № 1: 2019-11-10 16:55:02
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка