Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
2
2 участника имат този албум
ВТА 1137
дата на запис: 1969
melodist / 2017-03-24 23:45:02 / Редакция № 5: 2022-05-08 21:38:59
Изображение
I страна
1. Трудният танц - Ив. Пеев, М. Спасов — 2.05
изп. Лили Иванова
2. Пълнолуние - П. Ступел, Ст. Цанев — 4.40
изп. Маргарита Димитрова с вок. група
3. Не забравяй - Панцери, б. т. М. Спасов — 2.20
изп. Маргарита Радинска
4. Моя златна есен - Св. Русинов, Г. Бакалов — 4.05
изп. вок. квартет "До-Ре-Ми-Фа"
5. Очите ти - Донида, б. т. Н. Захариева — 2.55
изп. Бисер Киров
6. Облаци - Й. Цанков, Д. Василев — 4.30
изп. Йорданка Христова с вок. квартет "До-Ре-Ми-Фа"
Съпр. орк., дир. Ив. Пеев (1), ЕОБРТ, дир. В. Казасян (2, 4 и 6) и орк. "Балкантон", дир. Д. Ганев (3 и 5)

II страна
1. Амазонката - Т. Русев, Д. Дамянов — 2.50
изп. Лили Иванова
2. Фестивален валс - Б. Елиезер, Н. Вълчев — 2.15
изп. Маргарита Радинска
3. Спри време - Ал. Йосифов, А. Георгиев — 4.55
изп. Паша Христова
4. Любовта на скитника - Разкин, б. т. Д. Ценов — 5.15
изп. Маргарита Димитрова с вок. група
5. Звън - Ат. Бояджиев, Б. Гудев — 7.20
изп. ВИС "Щурците"
6. Фестивална София - Г. Костов, Д. Точев — 3.25
изп. Емил Димитров с вок. квартет "До-Ре-Ми-Фа"
Съпр.орк. "Балкантон", дир. Т. Русев (1), Д. Ганев (2 и 6) и Н. Арабаджиев (4) и ЕОБРТ, дир.В. Казасян (3)
melodist / 2017-03-24 23:45:27 / Редакция № 5: 2022-05-08 21:44:31
Изображение
melodist / 2017-03-24 23:47:16
Изображение
melodist / 2017-03-24 23:47:25
Изображение
melodist / 2018-04-25 21:52:34 / Редакция № 1: 2018-04-25 21:53:47
Изображение
melodist / 2018-04-25 21:52:26 / Редакция № 1: 2018-04-25 21:54:04
Изображение
melodist / 2017-09-11 23:17:04 / Редакция № 4: 2018-04-25 22:31:35
Изображение
Танцевальная музыка
I
1. Трудный танец • Ив. Пеев, М. Спасов
Исп. Л. Иванова
2. Полнолуние • П. Ступел, Ст. Цанев
Исп. М. Димитрова с вок. группой
3. Не забывай • Панцери, болг. сл. М. Спасова
Исп. М. Радинска
4. Моя золотая осень • Св. Русинов, Г. Бакалов
Исп. вок. квартет „До-Ре-Ми-Фа“
5. Твои глаза • Донида, болг. сл. Н. Захариевой
Исп. Б. Киров
6. Облака • И. Цанков, Д. Василев
Исп. Й. Христова с вок. квартетом „ До-Ре-Ми-Фа"
Сопр. орк., дир. Ив. Пеев (1), ЭОБРТ, дир. В. Казасян (2, 4, 6) и орк. „Балкантон", дир. Д. Ганев (3 и 5)

II
1. Амазонка • Т. Русев, Д. Дамянов
Исп. Л. Иванова
2. Фестивальный вальс • Б. Елиезер, Н. Вылчев
Исп. М. Радинска
3. Остановись, время • Ал. Иосифов, А. Георгиев
Исп. П. Христова
4. Любовь скитальца • Разкин, болг. сл. Д. Ненова
Исп. М. Димитрова с вок. группой
5. Звон • А. Бояджиев, Б. Гудев
Исп. вок. инстр. состав "Кузнечики"
6. Фестивальная София • Г. Костов, Д. Точев
Исп. Эм. Димитров с вок. кварт. „До-Ре-Ми-Фа"
Сопр. орк. „Балкантон", дир. Т. Русев (1), Д. Ганев (2 и 6), Н. Арабаджиев (4) и ЭОБРТ, дир. В. Казасян (3)
melodist / 2017-09-11 23:17:11 / Редакция № 5: 2022-05-08 21:51:03
Изображение
melodist / 2017-03-24 23:47:44
Изображение
melodist / 2017-03-24 23:47:51
Изображение
melodist / 2017-12-24 00:40:47 / Редакция № 1: 2017-12-24 00:41:07
Изображение
melodist / 2017-12-24 00:41:30 / Редакция № 3: 2018-04-19 22:35:13
Изображение
Руски език
melodist / 2018-04-19 22:32:51 / Редакция № 1: 2018-04-19 22:33:08
Изображение
melodist / 2018-04-19 22:33:27 / Редакция № 1: 2018-04-19 22:33:43
Изображение
melodist / 2018-04-25 21:52:11 / Редакция № 1: 2018-04-25 21:53:06
Изображение
melodist / 2018-04-25 21:52:17 / Редакция № 1: 2018-04-25 21:53:32
Изображение
melodist / 2021-04-05 20:36:07
Изображение
melodist / 2021-04-05 20:36:21
Изображение
melodist / 2021-04-05 20:36:54
Изображение
melodist / 2021-04-05 20:37:07
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка