Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
8
4
4 участника имат този албум
158, ВНА 158
melodist / 2017-03-20 19:58:47 / Редакция № 3: 2017-07-20 21:54:07
Изображение
Траклист на средна плоча (158)
А1) Северняшко хоро - изп. нар. орк., рък. Ив. Шибилев
2. Водено хоро - изп. К. Варимезов на гайда с орк.
3. Ръченица - изп. П. Радев на кларинет с орк.
4. Борованско хоро - изп. духов орк., дир. Н. Цонев

В)1. Четворно хоро - изп. К. Колев на акордеон с орк.
2. Ръченица - изп. Йордан Цветков на тамбура с орк.
3. Ярешко хоро - изп. Н. Ганчев на кавал с орк.
4. Ръченица - изп. духов орк., дир. Н. Цонев

Траклист на голяма плоча (ВНА 158)
А)1. Северняцкое хоро. Исп. орк. под упр. Ив. Шибилева
2. Водимое хоро. Исп. К. Варимезов—гайда с орк. под упр. К. Колева
3. Рученица. Исп. П. Радев—кларнет с орк. под упр. Ив. Кирева
4. Ганкино хоро. Исп. Садовская группа
5. Тополовская рученица. Исп. Первомайская группа
6. Прямое фракийское хоро. Исп. Первомайская группа

В)1. Четверное хоро. Исп. К. Колев — акордеон с оркестром
2. Рученица. Исп. Й. Цветков—тамбура с орк. дир. К. Колев
3. Гончарское хоро. Исп. духовой орк.. дир. Н. Цонев
4. Козликовое хоро. Исп. Н. Ганчев—кавал с оркестром
5. Драгойновско хоро. Исп. Ив. Шибилев—акордеон с оркестром
6. Рученица. Исп. духовой орк., дир. Н. Цонев
melodist / 2017-03-20 19:59:23 / Редакция № 3: 2017-07-20 21:57:23
Изображение
А1. Северняшко хоро - изп. орк., рък. Ив. Шибилев
2. Водено хоро - изп. К. Варимезов - гайда с орк., дир. К. Колев
3. Ръченица - изп. П. Радев - кларинет с орк., дир. Ив. Кирев
4. Ганкино хоро - изп. Садовската група
5. Тополовска ръченица - изп. Първомайската група
6. Право тракийско хоро - изп. Първомайската група

В1. Четворно хоро - изп. К. Колев - акордеон с орк. група
2. Ръченица - изп. Йордан Цветков - тамбура с орк., дир. К. Колев
3. Грънчарско хоро - изп. духов. орк., дир. Н. Цонев
4. Ярешко хоро - изп. Н. Ганчев - кавал с орк.
5. Драгойновско хоро - изп. Ив. Шибилев - акордеон с орк.
6. Ръченица - изп. духов орк., дир. Н. Цонев
melodist / 2017-03-20 22:30:54 / Редакция № 1: 2017-11-10 01:12:42
Изображение
melodist / 2017-03-20 22:31:24
Изображение
melodist / 2017-03-20 22:29:18
Изображение
larryweiner / 2017-09-27 06:28:56
Изображение
larryweiner / 2017-09-27 06:29:14
Изображение
melodist / 2022-05-14 20:36:51
Изображение
melodist / 2022-05-14 20:37:05
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка