Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Няма обложка
1
350
melodist / 2017-07-18 16:53:46 / Редакция № 1: 2022-10-15 01:44:41
Комунисти, комсомолци, пионери / П. Ступел, т. Г. Струмски
Ятото на смелите / П. Хаджиев, т. Ив. Генов
Песен за малкото ятаче / Д. Петков, т. Ив. Рудников
Сръчни ръце / П. Ступел, т. Ас. Босев
Есен / Т. Попов, т. Д. Ненчев
В кичестия бряг / Т. Попов, т. Н. Зидаров
Случка / Д. Тъпков, т. И. Планински
Майски балони / Хр. Недялков, т. Л. Даскалова
Глава ли та боли / Д. Петков, т. нар.
Ради на Радка думаше / Ф. Кутев
У Станкини гости дошли / Ф. Кутев, текст нар.
Сънливко / Д. Куситасев, т. Цв. Ангелов
Лека нощ / П. Хаджиев, т. Г. Авгарски, солист Н. Георгиева
Пролет / Л. Пипков, т. Ас. Разцветников
Белите пиленца / К. Илиев, т. Л. Милева, солист З. Давидова
melodist / 2017-07-18 17:03:15 / Редакция № 1: 2017-07-18 17:03:24
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка