Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
1
1 участник има този албум
ВОА 548
melodist / 2017-08-13 22:18:45 / Редакция № 3: 2019-10-25 23:06:56
Изображение
Сцена и балада на Томски - изп. Ал. Батурин, М. Соловьов, А. Перегудов
Буря - изп. Н. Ханаев, М. Соловьов, А. Перегудов с хор
Заключителна сцена на II к. - изп. Кс. Держинска, Н. Ханаев, Ф. Петрова
Ария на княза - изп. П. Селиванов
Дует на Розана и Миловзор - изп. В. Фирсова, В. Борисенко
Ария на графинята и заключителна сцена на IV к. - изп. Ф. Петрова, Н. Ханаев, Кс. Держинска
Песен на Томски - изп. Ал. Батурин с хор

Диригенти С. Самосуд, Ал. Мелик-Пашаев
melodist / 2017-08-13 22:18:57 / Редакция № 4: 2019-10-25 23:07:25
Изображение
melodist / 2019-10-25 23:06:22
Изображение
melodist / 2019-10-25 23:06:33
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка