Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
3
2
2 участника имат този албум
ВКА 1255
дата на запис: издание 1973 г.
melodist / 2017-03-25 11:07:09 / Редакция № 5: 2019-09-30 00:37:57
Изображение
Страна I
Бохуслав Мартину. НОНЕТ
1. Poco Allegro (4.55)
2. Andante (5.15)
3. Allegretto (5.10)
Иржи Ярох. ДЕТСКА СЮИТА
1. Малък танц (2.05)
2. Приспивна (2.45)
3. Игра на гоненица (2.30)

Страна II
Паул Хиндемит. КАМЕРНА МУЗИКА № 3 (Опус 36 № 2)
Концерт за виолончело
1. Maestoso е forte. Allegro moderato (2.40)
2. Allegro galo (4.25)
3. Andante molto tranquillo (7.45)
4. Allegro moderato. Caio, ma sempre comodo (3.00)

Солист — ВЕНЦЕСЛАВ НИКОЛОВ
КОЛЕГИУМ ЗА КАМЕРНА МУЗИКА ПРИ КТР. Диригент —ВАСИЛ ЛОЛОВ
melodist / 2017-03-25 11:07:23 / Редакция № 4: 2023-11-11 23:24:16
Изображение
elindikov@abv.bg / 2024-03-22 18:20:41
Изображение
elindikov@abv.bg / 2024-03-22 18:20:45
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка