Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
3
2
2 участника имат този албум
ВАА 1269
дата на запис: 1970
melodist / 2017-03-25 11:19:11 / Редакция № 6: 2022-04-06 23:04:57
Изображение
Страна А — 22.55
Страна Б — 19.00

Статии, речи, фейлетони
Изп. з. а. Б. Арабов, з. а. Г. Попов и Б. Банков

"... Георги Кирков, или както ние всички го наричахме Майстора, е най-близкият съратник на Благоев в създаването и развитието на нашата партия. Бойната и творческа дружба на Благоев и Кирков е един от най-знаменателните факте в историята на Партията.
Наред със своята огромна обща и специална марксическа ерудиция, Кирков бе едновременно блестящ оратор и политически оратор.
Жизнерадостният хумор на Кирков правеше неговите речи, както и статиите му в "Работнически вестник" особено живи и действуващи с огромна сила. Неговият неподражаем сарказъм бе страшно оръжие, с което той безпощадно осмиваше и сразяваше нашите врагове.
Незабравими са неговите съдържателни и вдъхновени речи на големите публична събрания. В парламента нямаше по-голям и no-блестящ оратор от Кирков.
Но най-важната черта в характера и деятелността на нашия голям Майстор бе неговата способност да подбира партийните кадри и неговата изключителна бащинска грижа да им помага в тяхното развитие. Хиляди прекрасни борци на нашата партия дължат нему много в това отношение.
Друга важна черта у Кирков беше неговата принципиалност. Аз не помня нито един случай при решаването на малките и големи партийни въпроси той да се е руководил от лични настроения и съображения.
Кирков беше общопризнатият тактик на нашата партия. По тактическите въпроси неговата дума имаше обикновено решаващо значение.
Новите наши партийни поколения ще се учат винаги с несравнима полза за себе си и за Партията преди всичко от великите учители Маркс, Енгелс и Ленин, но наред с тях и от нашите собствени български великани — Дядо и Майстора — Благоев и Кирков. И колкото по-добре съчетават своето учение у едните и другите, толкова по-голяма полза ще могат да принесат за делото на нашата славна партия, толкова no-успешно ще могат да служат на нашия народ в строителството на нова, демократична и процъфтяваща България."
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ
„Нашият незабравим Майстор"
15 август 1945 година
melodist / 2018-06-09 22:55:29 / Редакция № 3: 2022-04-06 23:12:24
Изображение
melodist / 2018-06-09 22:55:48
Изображение
melodist / 2018-06-09 22:55:57
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка