Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
3
3
3 участника имат този албум
ВТА 1278
1971, дата на запис: 1971
melodist / 2017-03-25 14:43:11 / Редакция № 5: 2022-06-04 21:28:02
Изображение
I страна
1. ПАДА СНЯГ • Д. Вълчев, Н. Вълчев (2.45)
Изп. Мария Нейкова
2. РАМО ДО РАМО • А. Заберски, Бор. Вулжев (3.00)
Изп. Ангел Тодоров
3. МАРТЕНИЧКА • Ал. Йосифов, Дим. Точев (2.10)
Изп. Бисер Киров и вокална група
4. ВЯРА • Хр. Ковачев, Йорд. Милев (5.00)
Изп. Борислав Грънчаров
5. ПОВЕЙ, ВЕТРЕ • Й. Цанков, Д. Василев (3.30)
Изп. Паша Христова
6. ВЕЧНИЯТ ОГЪН • Н. Арабаджиев, Бог. Гудев (3.15)
Изп. Борис Гуджунов
Съпр. ЕОБРТ, дир. В. Казасян (1, 2, 3, 5), CEO, дир. Н. Арабаджиев (6), Естр. орк., дир. Н. Куюмджиев (4)

II страна
1. ТИ СЪН ЛИ СИ? • Т. Русев, П. Матев (4.10)
Изп. Лили Иванова
2. СТАРИТЕ КАМБАНИ • Г. Тимев, В. Петкова (4.00)
Изп. Йордан Марчинков
3. МАЛКА КЪЩА ВСРЕД ПОЛЕТО • Св. Русинов, М. Спасов (3.40)
Изп. Маргрета Николова и Георги Кордов
4. МОЯ СТРАНА • Ем. Димитров, В. Андреев (4.00)
Изп. Емил Димитров
5. СТРЕЛИ • Ат. Косев, Ник. Кънчев (2.55)
Изп. Стефан Воронов
6. РАДОСТ МОЯ • Дим. Щерев, Н. Захариева (3.10)
Изп. Мими Иванова
Съпр. ЕОБРТ, дир. В. Казасян (3, 6), орк. "Балкантон“, дир. Д. Ганев (1), орк. "Синьо-белите", дир. Д. Щерев С4), вок. инстр. състав „Ср. гривни" (5)

Художник Божидар Икономов
melodist / 2017-03-25 14:43:45 / Редакция № 8: 2022-06-04 21:29:54
Изображение
georgiyordanov2004@abv.bg / 2017-10-10 15:48:43 / Редакция № 1: 2017-10-10 15:48:58
Изображение
georgiyordanov2004@abv.bg / 2017-10-10 15:45:42 / Редакция № 1: 2017-10-10 15:46:04
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка