Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Няма обложка
1
ВКА 1281
дата на запис: 1971
melodist / 2017-03-25 14:45:25 / Редакция № 3: 2022-07-03 16:59:10
I страна
1. Катюша (1.25)
2. Ей ухнем (4.00)
3. Стенка Разин (4.45)
4. Черни очи (1.45)
5. Монотонно звъни звънчето (3.00)
6. Дубинушка (2.15)

II страна
1. Подмосковски вечери (2.40)
2. Тройка (4.30)
3. Калинка (2.30)
4. По дивите степи на забайкалието (3.15)
5. Ех, пътища (3.25)

Съпр. оркестър
melodist / 2022-07-03 17:01:16
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка